Samenwerking Rijkswaterstaat en CBS voor Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN)

Rijkswaterstaat en het Centraal Bureau voor de Statistiek voeren in 2015 voor de zesde keer het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) uit. Vandaag ondertekenden Rijkswaterstaat en CBS het contract voor de uitvoering van het OViN voor 2015 tot en met 2017.Het OViN wordt gebruikt voor analyse van de ontwikkelingen in de mobiliteit van de Nederlandse bevolking.

Wat houdt het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland in?

Het OViN is de belangrijkste statistiek in Nederland voor het monitoren van de mobiliteit van de Nederlandse bevolking. Met het OViN is het mogelijk om trends in de mobiliteit van de Nederlandse bevolking te signaleren en verklaringen te vinden waarom die trends ontstaan.
Het OViN is een groot onderzoek dat gedurende het hele jaar plaatsvindt, en wordt uitgevoerd door het CBS. Na een aselecte steekproeftrekking uit de gemeentelijke basisadministratie worden de beoogde respondenten benaderd met de vraag om deel te nemen aan het onderzoek. Zo worden jaarlijks ongeveer 35.000 vragenlijsten verzameld waarin respondenten voor een dag al hun verplaatsingen bijhouden. Daarmee ontstaat een nauwkeurig beeld van de verplaatsingen van de Nederlandse bevolking. Hierbij geven respondenten onder andere hun motief aan (bijvoorbeeld werk, winkelen, recreatie), het vervoermiddel en naar welke bestemming ze reizen.

Veel instanties gebruiken OViN

Het OViN wordt gebruikt door veel instanties: de landelijke overheid, planbureaus, provincies en gemeenten en onderzoeksinstellingen. Voor veel beleidsterreinen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt gebruik gemaakt van het OViN. Ook voor onderzoek op het gebied van verkeersveiligheid is het OViN een belangrijke bron. Daarnaast biedt het OViN een belangrijke basis voor het ontwikkelen van verkeer- en vervoermodellen die gebruikt worden bij het ondersteunen van strategische beleidsvorming op het vlak van verkeer en vervoer. Al vanaf 1978 wordt in Nederland structureel verplaatsingsonderzoek uitgevoerd.Sinds 2010 onder de naam ‘OViN’ en daarvoor onder de namen ‘Mobiliteitsonderzoek Nederland’ (MON) en ‘Onderzoek Verplaatsingsgedrag’ (OVG).

Innovaties voor OViN

Het ministerie van IenM en CBS gaan naast de samenwerking voor het OViN de komende jaren onderzoek uitvoeren naar innovaties voor het verzamelen van informatie over verplaatsingen door de Nederlandse bevolking. Het doel is om vanaf 2018 een vernieuwde en efficiëntere manier van dataverzameling voor deze belangrijke nationale statistiek te gaan gebruiken. Het verkennen van innovaties gaat van het verbeteren van huidige methodieken tot aan volledig nieuwe zaken als big date en nieuwe technologie, als het inzetten van smartphones.

De resultaten van OViN 2015 worden medio 2016 gepubliceerd.