Werkgerelateerde cursus wordt vaak onder werktijd gevolgd

Begin 2008 waren er in Nederland ruim 6,6 miljoen werkzame personen in de leeftijd van 25 tot 65 jaar. Ruim een derde van deze personen nam in het voorafgaande jaar deel aan cursussen die gerelateerd zijn aan hun werk. In sommige gevallen kunnen werkenden de cursus onder werktijd volgen, al of niet in de vorm van betaald studieverlof. Anderen volgen een werkgerelateerde cursus in eigen tijd.

Bijna de helft van de deelnemers aan een werkgerelateerde cursus volgt deze geheel onder werktijd. Hieronder valt ook het betaalde studieverlof. Bijna een op de vijf deelnemers volgt een dergelijke cursus meestal gedurende de werkdag. Bijna een op drie personen moet echter meestal of altijd in eigen tijd een werkgerelateerde cursus volgen.

Cursussen naar wel of niet onder werktijd, 2007

Cursussen naar wel of niet onder werktijd, 2007

Astrid Pleijers

Bron: