Oudere werknemer stressbestendiger, jongere beter met technologie?

Oudere werknemers worden over het algemeen gezien als stressbestendiger, terwijl jongere werknemers beter overweg zouden kunnen met nieuwe technologieën. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. De meningen over jonge en oudere werknemers hangen sterk samen met de leeftijd van de beoordelaar. Gemiddeld genomen oordeelt men positiever over mensen van de eigen leeftijdsgroep. Over zaken als nauwkeurigheid en bereidheid om een opleiding te volgen zijn jongeren en ouderen het wel eens.

Ouderen minder productief volgens jongeren

Jongeren en ouderen hebben afwijkende denkbeelden als het gaat om productiviteit. Meer dan de helft van de jongeren vindt dat werknemers tot 35 jaar productiever zijn dan werknemers van 55 jaar en ouder. Van de ouderen vindt minder dan een kwart dat.
De groep die geen verschil in productiviteit ziet, is onder jongeren met 38 procent iets kleiner dan onder 55-plussers, waar het 44 procent is. Van de ouderen vindt ruim een op de drie de oudere werknemers productiever dan jongere werknemers. Onder jongeren is dit minder dan een op tien.

Meningen over productiviteit naar leeftijd beoordelaar, 2013

Meningen over productiviteit naar leeftijd beoordelaar, 2013

Jongere werknemers zouden minderstressbestendig zijn

Meer dan 40 procent van de mensen denkt dat ouderen stressbestendiger zijn dan jongeren. Een iets kleinere groep vindt dat er geen verschil is. Ouderen hebben hier een meer uitgesproken mening over: meer dan de helft van de 55-plussers vindt dat oudere werknermers beter tegen stress bestand zijn dan jongere werknemers. Slechts een op de acht denkt dat jongeren er beter tegen kunnen. Jongeren zijn gematigder wanneer het over stressbestendigheid gaat: 40 procent vindt stressbestendigheid een eigenschap die in dezelfde mate op jongere als op oudere werknemers van toepassing is.

Meningen over stressbestendigheid naar leeftijd beoordelaar, 2013

Meningen over stressbestendigheid naar leeftijd beoordelaar, 2013

Eensgezind over nauwkeurigheid en overweg kunnen met nieuwe technologie

Er zijn ook eigenschappen waar jongeren en ouderen hetzelfde over denken. Zo worden oudere werknemers beschouwd als loyaler en nauwkeuriger en zouden jongere werknemers  meer bereid zijn tot het volgen van opleidingen en beter overweg kunnen met nieuwe technologien.

Of mensen een baan hebben maakt weinig uit voor hun mening over jonge en oude werknemers. Tussen werkenden, niet-werkenden en leidinggevenden bestaan er bijvoorbeeld nauwelijks verschillen in de manier waarop tegen de productiviteit of stressbestendigheid van jongere en oudere werknemers aangekeken wordt.

Bron: Oordelen over jongere en oudere werknemers