Economie meest gekozen sector op vmbo

Tot het schooljaar 2007/’08 hadden vmbo-leerlingen de keuze uit de sectoren Landbouw, Zorg en welzijn, Economie en Techniek. Sindsdien bestaat ook de mogelijkheid om sectoren te combineren. Hiermee kunnen leerlingen zich breder orienteren en zo hun kansen op de arbeidsmarkt openhouden.Deze mogelijkheid is steeds populairder geworden.

Sectorkeuze vmbo leerjaar 3 en 4, 2006/’07 – 2010/’11

Sectorkeuze vmbo leerjaar 3 en 4, 2006/’07 – 2010/’11

Van zorg en welzijn naar economie

Zorg en welzijn was in het schooljaar 2006/2007 nog de meest gekozen sector. In 2010/2011 was dat echter economie. Ongeveer 27 procent van de leerlingen koos voor deze sector. Techniek, en Zorg en  Welzijn volgden op korte afstand. Landbouw heeft al jaren een vrij constant aandeel van zo’n 12 a 13 procent. Toen in 2007/’08 de mogelijkheid werd ingevoerd om te kiezen voor een combinatie van sectoren, maakte 4,3 procent van de leerlingen daarvan gebruik. Op dit moment maakt 1 op de 10 leerlingen een dergelijke keuze.

Jongens combineren techniek met een andere richting

Jongens kiezen nog steeds het meest voor Techniek. Wel neemt de populariteit wat af. In het schooljaar 2006/’07 koos 49 procent voor Techniek, inmiddels is dat nog 43 procent. Economie is met 28 procent een goede tweede. Het aandeel van Economie is in 2010/’11 licht gestegen. Sinds de mogelijkheid om sectoren te combineren bestaat, kiezen jongens steeds vaker hiervoor. In 2010/’11 maakte 11,5 procent van de jongens deze keuze. Zij combineren daarbij in veel gevallen Techniek met een andere sector. Zorg en welzijn is bij jongens het minst populair met een aandeel van 5 procent.

Sectorkeuze vmbo leerjaar 3 en 4: jongens, 2006/’07-2010/’11*

Sectorkeuze vmbo leerjaar 3 en 4: jongens, 2006/’07-2010/’11*

Meisjes kiezen minder vaak voor zorg en welzijn

Meisjes kiezen daarentegen nog steeds het meest voor Zorg en welzijn. Wel is het aandeel dat hiervoor kiest teruggelopen van 56 procent in 2006/’07 naar 48 procent in 2010/’11. Techniek is onder meisjes nog altijd het minst populair. Ongeveer 4 procent van de meisjes koos voor deze sector.

Ook meisjes kiezen steeds vaker voor een combinatie van sectoren. Van de meisjes maakt 8 procent die keuze, waarbij zij net als jongens vaak Techniek combineren met een andere sector. De sector Economie lijkt na een aanvankelijke daling populairder te worden onder meisjes.

Sectorkeuze vmbo leerjaar 3 en 4: meisjes, 2006/’07-2010/’11*

Sectorkeuze vmbo leerjaar 3 en 4: meisjes, 2006/’07-2010/’11*

Arjan de Wit

Bron: StatLine, voortgezet onderwijs