Zoekresultaten

19 resultaten voor keyword:studiejaar
19 resultaten voor keyword:studiejaar

Uitstromers hoger onderwijs; arbeidsmarktpositie 2006/'07-2013/'14

Uitstromers hoger onderwijs met en zonder diploma naar de arbeidsmarkt arbeidsmarktpositie, studiekenmerken, persoonskenmerken, peilmoment

Cijfers

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wo naar de arbeidsmarkt met en zonder diploma arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment

Cijfers

Uitstromers hoger beroepsonderwijs; arbeidsmarktpositie 2006/'07-2013/'14

Uitstromers hbo naar de arbeidsmarkt met en zonder diploma arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment

Cijfers

Ook met hbo of universiteit moeilijker aan het werk

In de crisisjaren is het ook voor degenen die hoger onderwijs hebben genoten moeilijker geworden om een baan te vinden. Na het studiejaar 2012-2013 verlieten ruim 45 duizend universitaire en bijna 86...

Artikelen
Artikelen

Verkort hbo trekt vooral mbo-gediplomeerden

Eerstejaars studenten in het hbo in studiejaar 2011/’12 die kozen voor een verkort studieprogramma zijn veelal afkomstig uit het mbo. Ze zijn ouder en vaker vrouw dan de eerstejaars in de vierjarige...

Artikelen

Bedrijfskunde en administratie populairst in hoger onderwijs

Dit zijn enkele belangrijke conclusies in het Jaarboek onderwijs in cijfers 2012 dat vandaag verschijnt.

Artikelen

Ontwikkelingen in de instroom in het hoger onderwijs

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010

Artikelen

Veel Duitse studenten in Nederlands hoger onderwijs

In het studiejaar 2008/’09 stonden bij de Nederlandse hogescholen en universiteiten bijna 45 duizend buitenlandse studenten ingeschreven. Dat is 28 procent meer dan in 2005/’06.

Artikelen

Rechten meer in trek bij eerstejaarsstudenten

In het studiejaar 2007/’08 begonnen bijna 117 duizend studenten aan een bacheloropleiding in het hoger onderwijs. Dat is 17 procent meer dan in 2002/’03. Vooral rechten kwam meer in trek bij de...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Studiejaar

Een studiejaar beslaat voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende jaar waarin een...

Overig