Veel Duitse studenten in Nederlands hoger onderwijs

In het studiejaar 2008/’09 stonden bij de Nederlandse hogescholen en universiteiten bijna 45 duizend buitenlandse studenten ingeschreven. Dat is 28 procent meer dan in 2005/’06. Het grootste deel van de studenten komt uit Duitsland (42 procent).

Sterke toename van Duitse studenten

In de studiejaren 2005/’06 tot en met 2008/’09 nam in het hoger beroepsonderwijs (hbo) het aantal studenten met de Duitse nationaliteit met bijna de helft toe tot 11,6 duizend. Het aantal Duitsers in het wetenschappelijk onderwijs (wo) steeg in dezelfde periode met ruim drie kwart tot 7,4 duizend studenten. Op grote afstand volgen bij beide onderwijssoorten de Chinezen en Belgen. Het aantal Nederlandse studenten hoger onderwijs steeg in deze periode met bijna 6 procent.

Top drie van buitenlandse studenten in Nederlands hoger onderwijs

Top drie van buitenlandse studenten in Nederlands hoger onderwijs

Psychologie populairste studie bij de Duitsers

In 2008/’09 studeerde bijna een kwart van de Duitsers op de Nederlandse universiteiten psychologie. Ook bedrijfskunde is populair (22 procent) onder hen. In het hbo is bij de Duitse studenten sociaal-pedagogische hulpverlening het meest in trek, 14 procent van de Duitse hbo’ers koos hiervoor. Chinese hbo-studenten volgden daarentegen vooral de studierichting internationale organisaties en betrekkingen (42 procent).

Belangrijkste studierichtingen voor Duitsers in het Nederlands hoger onderwijs, 2008/’09*

Belangrijkste studierichtingen voor Duitsers in het Nederlands hoger onderwijs, 2008/’09*

Vooral buitenlandse vrouwen komen hier studeren

Bijna 60 procent van de buitenlandse hbo-studenten was vrouw in 2008/’09. In het wo lag het aandeel vrouwen op 54 procent. Van de Poolse, Russische, Japanse en Finse hbo’ers was zelfs drie kwart van het vrouwelijk geslacht.

Daarentegen was van de Pakistaanse hbo‘ers slechts 8 procent vrouw. In het wo was eveneens drie kwart van de Russische studenten vrouw, tegenover slechts 22 procent van de Ethiopische studenten.

Nationaliteiten met een groot en klein aandeel vrouwen in het Nederlandse hbo 2008/’09*

Nationaliteiten met een groot en klein aandeel vrouwen in het Nederlandse hbo 2008/’09*

Theo van Miltenburg

Bron: 
Ingeschrevenen in het hoger onderwijs naar nationaliteit

Ingeschrevenen in het hoger onderwijs naar studierichting per nationaliteit, 2008/09*