Bedrijfskunde en administratie populairst in hoger onderwijs

  • Technische mbo-opleidingen vooral in trek in Zeeland en Noord-Brabant
  • Met startkwalificatie vaker werk
  • Toenemende overheidsuitgaven voortgezet onderwijs

Dit zijn enkele belangrijke conclusies in het Jaarboek onderwijs in cijfers 2012 dat vandaag verschijnt. Hierin heeft het CBS een aantal belangrijke feiten en ontwikkelingen binnen het onderwijs op een rij gezet. In deze editie is speciale aandacht voor opleidingsrichtingen.

Bedrijfskunde en administratie populairst in hoger onderwijs

Zowel in het hoger beroeps- als wetenschappelijk onderwijs tellen opleidingen in de richting bedrijfskunde en administratie in het studiejaar 2011/’12 de meeste ingeschrevenen. Vooral in het wo is deze richting sterk in populariteit toegenomen. Zij telt nu 48 duizend studenten, tweeënhalf keer zoveel als in het studiejaar 2000/’01. Bij sociale wetenschappen staan in het wo bijna evenveel studenten ingeschreven als bij bedrijfskunde en administratie. In het hbo zijn ook studies op het gebied van gezondheidszorg en welzijn in trek.

Technische mbo-opleidingen vooral in trek in Zeeland en Noord-Brabant

In het mbo volgt 20 procent van de deelnemers een opleiding in de richting techniek, industrie of bouw. Vooral in veel Zeeuwse en Noord-Brabantse gemeenten is dit aandeel aanzienlijk hoger. Dit in tegenstelling tot gemeenten in Flevoland en de regio’s Arnhem-Nijmegen, Utrecht-Amersfoort, Amsterdam-Haarlem en de grote steden rond het Westland (Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer). 

Met startkwalificatie vaker werk

In 2011 hadden ruim zeven op de tien 25- tot 65-jarigen een startkwalificatie, dat wil zeggen een diploma op minimaal havo-, vwo- of mbo-2-niveau. Van de mensen met een startkwalificatie hadden vorig jaar acht op de tien werk. Zonder startkwalificatie waren dat er bijna zes op de tien. Van de mensen met uitsluitend basisonderwijs had 50 procent betaald werk, met een hbo- of wo-diploma 85 procent. Mensen met een startkwalificatie op het gebied van gezondheidszorg hadden ruim twee keer zo vaak werk als mensen zonder startkwalificatie in deze richting (88 versus 41 procent).

Toenemende overheidsuitgaven voortgezet onderwijs

De overheidsuitgaven aan het voortgezet onderwijs stegen in het afgelopen decennium harder dan het aantal leerlingen. Deze stijging kwam vooral ten goede aan personeel op middelbare scholen. Het aantal voltijdbanen nam met 22 procent toe, het aantal leerlingen met 5 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief grafiek.

Downloads

Relevante links