Allochtonen in hoger onderwijs in opmars

In twaalf jaar tijd is het aantal allochtone studenten in het hoger onderwijs verdubbeld tot bijna 125 duizend in het studiejaar 2006/’07. Zij maken nu ruim een vijfde deel uit van alle studenten in het hoger onderwijs.

Vooral meer niet-westers allochtone vrouwen

Vooral het aantal niet-westers allochtone vrouwen in het hoger onderwijs is toegenomen. Dit studiejaar stonden 38 duizend van hen ingeschreven, ruim drie keer zoveel als in 1995/’96.

Allochtonen in het hoger onderwijs

Allochtonen in het hoger onderwijs

Management en personeelsadministratie populairst

De meeste niet-westerse allochtonen (14 procent) kozen dit jaar voor een opleiding op het gebied van management en personeelsadministratie. Hieronder vallen bijvoorbeeld studies naar internationale organisaties en handelsbetrekkingen en de studie personeel en arbeid. Verder zijn rechten en maatschappelijke dienst- en hulpverlening zeer geliefd, vooral bij vrouwen.

Deze ranglijst van studiekeuze komt vrijwel overeen met die van de autochtone studiegenoten. Uitzondering is dat bij de autochtonen in het hoger onderwijs de opleiding voor leraar in het basisonderwijs het meest populair is (8 procent).

Tien populairste studies bij niet-westerse allochtonen in het hoger onderwijs, 2006/’07

Tien populairste studies bij niet-westerse allochtonen in het hoger onderwijs, 2006/’07

Ook meer diploma’s

In 2005/’06 slaagden bijna 5 duizend niet-westers allochtone vrouwen voor het eerst voor een diploma in het hoger onderwijs. Dat is drieënhalf keer zoveel als in 1995/’96. Ook bij de niet-westers allochtone mannen en de allochtone mannen en vrouwen van westerse afkomst steeg het aantal geslaagden, zij het in mindere mate.

Bij de autochtone studenten steeg in de periode 1995–2005 alleen het aantal geslaagden bij de vrouwen.

Allochtonen met een eerste einddiploma in het hoger onderwijs

Allochtonen met een eerste einddiploma in het hoger onderwijs

Theo van Miltenburg

Bron: StatLine,