Direct een baan

Uitstromers kunnen gedurende een heel studiejaar uitstromen. Met direct een baan wordt bedoeld  een baan aan het begin van het volgende studiejaar (1 oktober). Deze baan kon men tijdens de studie ook al hebben.