Zoekresultaten

41 resultaten voor keyword:stroomverbruik
41 resultaten voor keyword:stroomverbruik

Pagina 1 van 2

Datacenters geven ICT-stroomverbruik Amsterdam een boost

Het ICT-stroomverbruik in Amsterdam is in de periode 2010-2013 fors gestegen met 15,8 procent. Een belangrijke reden daarvoor is dat in deze regio veel datacenters zijn gevestigd, onder meer door de...

Artikelen

Raming kerncijfers Elektriciteitssector

Maatwerktabellen met een raming van financieel-economische indicatoren voor de elektriciteitssector en de kosten van elektriciteitsverbruik in de Nederlandse economie. De gegevens zijn op aanvraag...

Cijfers

Universiteiten en hogescholen grootste gasverbruikers

Universiteiten en hogescholen zijn in 2010 binnen de dienstensector gemiddeld de grootste gasverbruikers per vestigingsadres, gevolgd door de ziekenhuizen. Vervoersbedrijven zijn per aansluiting op...

Artikelen

Elektriciteit in Nederland

Onderzoek naar het aanbod en verbruik van elektriciteit in Nederland in de periode 1950-2013.

Publicaties

Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2019

Levering van elektriciteit via het openbaar net aan datacenters, 2017-2019

Cijfers

Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2021

De levering van elektriciteit aan datacenters is in 2021 gegroeid naar 3,7 miljard kilowattuur (TWh). Hiermee ging 3,3 procent van het landelijke elektriciteitsverbruik naar datacenters.

Cijfers

Herkomst en samenstelling input co-vergisting

Tabel met hoeveelheden en energie-inhoud van mest en van co-producten die voor de winning van biogas vergist zijn in vergistingsinstallaties.

Cijfers

Minder steenkool verbruikt bij productie elektriciteit

Elektriciteitscentrales verbruikten, voor het eerst sinds 2011, minder steenkool bij de productie van elektriciteit.

Artikelen

Elektriciteitsverbruik 16 keer hoger dan in 1950

Tussen 1950 en 2013 steeg het elektriciteitsverbruik van ruim 7 mld kWh tot bijna 119 mld kWh. Dat is gemiddeld 4,5 procent per jaar. Tot 2008 daalde alleen gedurende de economische crisis van de...

Artikelen

4,5 procent minder elektriciteitsverbruik per bewoner

In 2016 was het verbruik van elektriciteit per bewoner in particuliere woningen 4,5 procent lager dan in 2012

Artikelen

Record elektriciteitsproductie windmolens

November 2009 was voor de elektriciteitsproduktie uit windmolens in Nederland een recordmaand. De windmolens produceerden 686 miljoen kilowattuur, wat overeenkomt met ongeveer 7 procent van het...

Artikelen

Elektriciteitsproductie stijgt in 2020 naar recordhoogte

De netto-elektriciteitsproductie was in 2020 1,3 miljard kWh hoger dan in 2019 en kwam daarmee op het hoogste niveau dat ooit is gemeten.

Artikelen

Elektriciteitsproductie in derde kwartaal 14 procent hoger

De netto elektriciteitsproductie was in het derde kwartaal van dit jaar 3,8 miljard kWh hoger dan in het derde kwartaal 2019. Het verbruik was 0,1 miljard kWh lager dan een jaar eerder. Door meer...

Artikelen

Lager elektriciteitsverbruik

Sinds eind 2008 is het verbruik van elektriciteit elke maand lager dan in dezelfde maand van het jaar ervoor. In het eerste kwartaal van 2009 was het elektriciteitsverbruik bijna 4,1 procent lager...

Artikelen
Artikelen

Gas duurder, elektriciteit goedkoper dan EU-gemiddelde

Nederlandse huishoudens betalen meer voor hun aardgas dan gemiddeld in de Europese Unie.

Artikelen

Kenmerken wijken waarin proeftuinen liggen, 2016-2017

Kenmerken van woningen en huishoudens en het gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik voor aardgasvrije proeftuinen.

Cijfers

7 procent minder elektriciteit verbruikt in tweede kwartaal

Het verbruik van elektriciteit is in het tweede kwartaal 2020 1,8 miljard kWh (7 procent) lager dan in het tweede kwartaal van 2019

Artikelen

Productie hernieuwbare elektriciteit stabiel

In 2011 is 12 miljard kWh elektriciteit geproduceerd uit windenergie, waterkracht, zonne-energie en biomassa. Dat is bijna 10 procent van het elektriciteitsverbruik en ongeveer evenveel als in 2010.

Artikelen

Energietransitie Provincie Limburg, 2010-2017

Energietransitie Provincie Limburg: opgesteld vermogen zonnestroom, aardgasverbruik en energieverbruik, 2010-2017.

Cijfers
Artikelen

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2012

In de publicatie wordt aan de hand van een honderdtal indicatoren het ondernemingsklimaat in Nederland geschetst. Hierbij wordt Nederland stelselmatig vergeleken met een referentiegroep van 19 andere...

Publicaties

Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2020-2021

Deze maatwerktabellen dienen ter evaluatie van het Programma Aardgasvrije Wijken en geven beeld van het gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik per deelnemende proeftuin in drie ronden van 26, 23 en...

Cijfers