Zoekresultaten

50 resultaten voor keyword:stroomverbruik
50 resultaten voor keyword:stroomverbruik

Pagina 1 van 2

Huishoudens; personen naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari

Cijfers

Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2020-2021

Deze maatwerktabellen dienen ter evaluatie van het Programma Aardgasvrije Wijken en geven beeld van het gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik per deelnemende proeftuin in drie ronden van 26, 23 en...

Cijfers

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Koopwoningen,huurwoningen; in bezit woningcorporatie, overige verhuurders Status bewoning; regio

Cijfers

Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2021

De levering van elektriciteit aan datacenters is in 2021 gegroeid naar 3,7 miljard kilowattuur (TWh). Hiermee ging 3,3 procent van het landelijke elektriciteitsverbruik naar datacenters.

Cijfers

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers

Bevolking; kerncijfers

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd of migratieachtergrond, huishoudens en bevolkingsgroei

Cijfers

Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin die onderdeel uitmaakt van het Programma Aardgasvrije Wijken in twee ronden van 26 en 19 gemeenten over 2018, 2019 en 2020.

Cijfers

Elektriciteitsproductie windturbines 2020

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met windturbines.

Cijfers

Elektriciteitsproductie stijgt in 2020 naar recordhoogte

De netto-elektriciteitsproductie was in 2020 1,3 miljard kWh hoger dan in 2019 en kwam daarmee op het hoogste niveau dat ooit is gemeten.

Artikelen

Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2019

Levering van elektriciteit via het openbaar net aan datacenters, 2017-2019

Cijfers

Elektriciteitsproductie in derde kwartaal 14 procent hoger

De netto elektriciteitsproductie was in het derde kwartaal van dit jaar 3,8 miljard kWh hoger dan in het derde kwartaal 2019. Het verbruik was 0,1 miljard kWh lager dan een jaar eerder. Door meer...

Artikelen

Energieverbruik en -rekening naar huishoudprofiel, 2018

Energieverbruik, inkomen en energierekening voor 10 bewoningsprofielen, 2018

Cijfers

Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2019

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin van 26 gemeenten in Nederland, 2018 en 2019.

Cijfers

7 procent minder elektriciteit verbruikt in tweede kwartaal

Het verbruik van elektriciteit is in het tweede kwartaal 2020 1,8 miljard kWh (7 procent) lager dan in het tweede kwartaal van 2019

Artikelen

Kenmerken wijken waarin proeftuinen liggen, 2016-2017

Kenmerken van woningen en huishoudens en het gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik voor aardgasvrije proeftuinen.

Cijfers

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik 1919-2018

Productie centraal en decentraal, invoer, uitvoer, verbruik, openbare net, regionale netten, netverliezen.

Cijfers

Energietransitie Provincie Limburg, 2010-2017

Energietransitie Provincie Limburg: opgesteld vermogen zonnestroom, aardgasverbruik en energieverbruik, 2010-2017.

Cijfers

Herkomst en samenstelling input co-vergisting

Tabel met hoeveelheden en energie-inhoud van mest en van co-producten die voor de winning van biogas vergist zijn in vergistingsinstallaties.

Cijfers

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector; bouwjaarklasse

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector naar bouwjaar aardgas elektriciteit bouwjaar branche dienstensector

Cijfers

Kolen en koolproductenbalans; aanbod en verbruik 1990-2018

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik Kolen en koolproducten

Cijfers

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector; oppervlakteklasse

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector naar oppervlakteklasse aardgas elektriciteit oppervlakteklasse branche dienstensector

Cijfers

Energieverbruik van particuliere huishoudens

Aanleiding, data, gebruikte methode en resultaten nieuwe cijfers elektriciteit en gasverbruik

Artikelen

4,5 procent minder elektriciteitsverbruik per bewoner

In 2016 was het verbruik van elektriciteit per bewoner in particuliere woningen 4,5 procent lager dan in 2012

Artikelen

Minder steenkool verbruikt bij productie elektriciteit

Elektriciteitscentrales verbruikten, voor het eerst sinds 2011, minder steenkool bij de productie van elektriciteit.

Artikelen

Gas duurder, elektriciteit goedkoper dan EU-gemiddelde

Nederlandse huishoudens betalen meer voor hun aardgas dan gemiddeld in de Europese Unie.

Artikelen