Elektriciteitsproductie in derde kwartaal 14 procent hoger

© ANP
De netto elektriciteitsproductie was in het derde kwartaal van dit jaar 3,8 miljard kWh hoger dan in het derde kwartaal 2019. Het verbruik was 0,1 miljard kWh lager dan een jaar eerder, terwijl in het tweede kwartaal er nog sprake was van een forse daling van het verbruik. Door meer uitvoer en minder invoer van elektriciteit was het invoersaldo 4,0 miljard kWh lager. De productie van hernieuwbare elektriciteit is gestegen, de productie van elektriciteit uit kolen is verder gedaald. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De netto elektriciteitsproductie in het derde kwartaal was de hoogste gemeten in een derde kwartaal in de periode 2014-2020. De productie van elektriciteit kent een sterk seizoenpatroon. Doorgaans wordt in het eerste en vierde kwartaal meer elektriciteit opgewekt dan in een tweede of derde kwartaal. De productie hangt sterk samen met binnenlandse en buitenlandse vraag naar elektriciteit. Het verbruik in Nederland was in het tweede kwartaal, mede door de impact van de maatregelen tegen het coronavirus, 7 procent lager dan een jaar eerder. In het derde kwartaal was het verbruik echter weer opgeveerd tot een vergelijkbaar niveau als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Nettoproductie en verbruik elektriciteit
Jaar KwartaalNettoproductie elektriciteit (mld kWh)Verbruik (mld kWh)
20141e kwartaal24,76528,521
20142e kwartaal23,1225,724
20143e kwartaal23,14825,953
20144e kwartaal28,27828,905
20151e kwartaal29,01628,925
20152e kwartaal22,50325,444
20153e kwartaal24,74126,303
20154e kwartaal29,64228,714
20161e kwartaal28,87728,989
20162e kwartaal23,89325,829
20163e kwartaal25,61926,297
20164e kwartaal32,64529,397
20171e kwartaal31,35429,151
20172e kwartaal25,06325,947
20173e kwartaal25,34626,615
20174e kwartaal31,70429,844
20181e kwartaal30,8830,161
20182e kwartaal23,11626,582
20183e kwartaal26,60627,254
20184e kwartaal30,44429,683
20191e kwartaal32,56629,873
20192e kwartaal26,05926,588
20193e kwartaal26,96226,732
20194e kwartaal32,27430,189
20201e kwartaal30,85629,698
20202e kwartaal25,93924,893
20203e kwartaal30,75126,599

Minder invoer van elektriciteit uit België, meer uitvoer naar België en Duitsland 

Nederland heeft in het derde kwartaal 3,7 miljard kWh ingevoerd en 6,7 miljard kWh uitgevoerd, dus per saldo een uitvoer van 3,0 miljard kWh. Dit is het hoogste uitvoersaldo gemeten sinds 1976. Doorgaans is Nederland een netto-importeur van elektriciteit. Nederland heeft relatief veel aardgasgestookte centrales die met buitenlandse centrales concurreren. De gasprijs is momenteel relatief laag en gascentrales stoten minder CO2 uit dan kolencentrales. Hierdoor hebben gascentrales minder last van de relatief hoge CO2-prijs.

In- en uitvoer van elektriciteit
Jaar KwartaalInvoersaldo (mld kWh)Invoer (mld kWh)Uitvoer (als negatieve waarde weergegeven) (mld kWh)
20141e kwartaal5,0529,052-4,000
20142e kwartaal3,7658,206-4,441
20143e kwartaal3,9727,764-3,792
20144e kwartaal1,9377,832-5,895
20151e kwartaal1,2927,532-6,240
20152e kwartaal4,1798,455-4,276
20153e kwartaal2,8088,094-5,286
20154e kwartaal0,4706,680-6,210
20161e kwartaal1,5416,032-4,491
20162e kwartaal3,2156,917-3,702
20163e kwartaal1,9636,190-4,227
20164e kwartaal-1,8045,119-6,923
20171e kwartaal-0,7815,023-5,804
20172e kwartaal2,1596,231-4,072
20173e kwartaal2,5515,919-3,368
20174e kwartaal-0,4215,286-5,707
20181e kwartaal0,6835,805-5,122
20182e kwartaal4,7227,891-3,169
20183e kwartaal1,9106,803-4,893
20184e kwartaal0,6556,256-5,601
20191e kwartaal-1,2924,638-5,930
20192e kwartaal1,7845,837-4,053
20193e kwartaal1,0305,242-4,212
20194e kwartaal-0,6684,686-5,354
20201e kwartaal0,1705,444-5,274
20202e kwartaal0,1435,281-5,138
20203e kwartaal-2,9573,689-6,646

Belgische kerncentrales hebben in het derde kwartaal minder geproduceerd. Hierdoor is de invoer uit België in het derde kwartaal met 2,0 miljard kWh afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Tegelijkertijd nam de uitvoer naar België met 1,7 miljard kWh toe in deze periode. Hierdoor nam het invoersaldo met België met 3,7 miljard kWh af.

De Duitse kolencentrales hebben als gevolg van de relatief hoge prijzen voor CO2-uitstoot minder geproduceerd in het derde kwartaal van dit jaar ten opzichte van vorig jaar. Mede hierdoor is de uitvoer naar Duitsland toegenomen met 0,8 miljard kWh. 

Invoer en uitvoer elektriciteit, derde kwartaal
 2020 (mld kWh)2019 (mld kWh)
Invoer Totaal3,6885,242
waarvan
Invoer uit Duitsland1,4951,468
Invoer uit België0,492,493
.
Uitvoer Totaal6,6474,21
waarvan
Uitvoer naar Duitsland3,1212,316
Uitvoer naar België2,0160,281

Forse stijging van hernieuwbare elektriciteit

In het derde kwartaal van dit jaar is ruim 2,2 miljard kWh (41 procent) meer elektriciteit geproduceerd met hernieuwbare bronnen. Met name elektriciteit uit zon en uit wind is fors toegenomen. Belangrijkste oorzaak voor stijging van elektriciteit uit zon is meer vermogen. Belangrijkste oorzaken voor meer elektriciteit uit wind zijn met name het in gebruik nemen van een windpark op zee en meer gunstige wind op land. De elektriciteitsproductie uit aardgas was in het derde kwartaal 1,7 miljard kWh (10 procent) hoger dan in 2019. De elektriciteitsproductie uit kolen was 24 miljoen kWh (1 procent) lager dan in 2019.

Elektriciteitsproductie per type energiedrager
Jaar Kwartaal Aardgas (mld kWh) Kolen (mld kWh) Overig (mld kWh) Hernieuwbaar (mld kWh)
20151e kwartaal13,58410,2081,9293,295
20152e kwartaal7,9889,9781,6462,891
20153e kwartaal9,43410,1622,1592,986
20154e kwartaal13,7579,8022,2043,879
20161e kwartaal13,4189,5642,063,835
20162e kwartaal10,0129,1911,5493,141
20163e kwartaal12,0768,1642,0853,294
20164e kwartaal15,98510,7392,0723,849
20171e kwartaal15,1659,7352,1064,348
20172e kwartaal12,2347,6841,353,795
20173e kwartaal12,9686,9251,9153,538
20174e kwartaal16,3888,2731,9625,081
20181e kwartaal14,9229,0222,0664,87
20182e kwartaal11,0596,3471,5694,141
20183e kwartaal14,516,4641,444,192
20184e kwartaal16,1247,3791,9085,033
20191e kwartaal18,3037,0451,8455,373
20192e kwartaal15,3663,9791,445,274
20193e kwartaal17,6042,3051,825,233
20194e kwartaal18,7035,841,9695,762
20201e kwartaal18,632,6871,9847,555
20202e kwartaal15,5871,3551,5947,403
20203e kwartaal19,3382,2811,7457,387