7 procent minder elektriciteit verbruikt in tweede kwartaal

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Het verbruik van elektriciteit is in het tweede kwartaal van dit jaar 1,8 miljard kWh lager dan in het tweede kwartaal van 2019. De productie was 0,2 miljard kWh lager, het invoersaldo 1,6 miljard kWh lager. De productie van elektriciteit uit kolen is gedaald in het tweede kwartaal, de productie van hernieuwbare elektriciteit is gestegen. De hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare elektriciteit is nu hoger dan de elektriciteit uit kolen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het verbruik in het eerste kwartaal van 2020 was nog vergelijkbaar met het verbruik in het eerste kwartaal van 2019, het verbruik in het tweede kwartaal was 7 procent lager dan in het tweede kwartaal een jaar eerder. Deze daling valt samen met de verminderde economische activiteit als gevolg van de lockdown. Cijfers over het verbruik per sector zijn nog niet beschikbaar.

Nettoverbruik elektriciteit
JaarMaandNetto verbruik elektriciteit (mld kWh) (mld kWh)
2019jan10,65
2019feb9,26
2019mrt9,96
2019apr8,78
2019mei9,27
2019jun8,53
2019jul9,05
2019aug8,90
2019sep8,78
2019okt9,96
2019nov9,92
2019dec10,31
2020jan10,49
2020feb9,74
2020mrt9,45
2020apr8,10
2020mei8,37
2020jun8,29

Meer elektriciteit naar Duitsland

De productie van elektriciteit was in het tweede kwartaal 0,2 miljard kWh (1 procent) lager dan in het tweede kwartaal van 2019. Het invoersaldo daalde met 1,6 miljard kWh. Met name het invoersaldo met Duitsland is sterk veranderd. In het tweede kwartaal daalde de invoer van elektriciteit uit Duitsland met 2,0 miljard kWh, de uitvoer naar Duitsland steeg met 1,9 miljard kWh. De Duitse kolencentrales produceren aanzienlijk minder elektriciteit (16 miljard kWh minder). De Nederlandse elektriciteit producerende installaties, die vooral met aardgas gestookt worden, produceren nu meer om de daling van de elektriciteitsproductie in Duitsland te compenseren.

Nettoproductie elektriciteit
JaarMaandNetto productie elektriciteit (mld kWh) (mld kWh)
2019jan11,68
2019feb10,245
2019mrt10,641
2019apr8,707
2019mei9,364
2019jun7,988
2019jul9,099
2019aug8,889
2019sep8,974
2019okt10,841
2019nov10,9
2019dec10,533
2020jan11,244
2020feb10,018
2020mrt9,639
2020apr7,997
2020mei9,138
2020jun8,735

Invoersaldo elektriciteit
JaarMaandInvoersaldo elektriciteit (mln kWh) (mln kWh)
2019jan -531
2019feb -543
2019mrt -218
2019apr 495
2019mei 331
2019jun 958
2019jul 386
2019aug 419
2019sep 225
2019okt -425
2019nov -509
2019dec 266
2020jan -256
2020feb 161
2020mrt 265
2020apr 521
2020mei -345
2020jun -33

Meer hernieuwbare elektriciteit

In het eerste halfjaar is ook de Nederlandse elektriciteitsproductie uit steenkool gedaald, van 11 miljard kWh in 2019 naar 4 miljard kWh in 2020. Dit is een daling van 63 procent. Oorzaken zijn onder andere de concurrentie met andere energiedragers (lagere prijs van aardgas op de wereldmarkt, prijs van CO2-emissierechten, gunstig weer), lagere elektriciteitsvraag uit Noordwest-Europa en technische storingen bij enkele bedrijven.

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is gestegen van 10,6 miljard kWh in het eerste halfjaar van 2019 naar 14,8 miljard kWh in de eerste helft van 2020, een stijging van 39 procent. De productie van elektriciteit uit zon nam toe met 1,5 miljard kWh (56 procent), de productie van elektriciteit uit wind steeg met 1,4 miljard kWh (25 procent). De weersomstandigheden waren gunstig (relatief veel wind en zonnestraling) , maar ook het opgestelde vermogen van zonnepanelen was groter.

Brandstofmix bij productie elektriciteit
JaarMaandAardgas (mld kWh)Steenkool (mld kWh)Overig fossiel incl stookolie (mld kWh)Hernieuwbaar (mld kWh)Overig incl kernenergie (mld kWh)
2019jan6,522,730,281,730,42
2019feb5,912,330,231,480,30
2019mrt5,881,980,212,160,41
2019apr4,741,610,201,770,40
2019mei5,681,340,221,750,38
2019jun4,951,040,201,760,04
2019jul5,651,130,271,710,35
2019aug5,770,640,241,890,36
2019sep6,190,540,241,640,38
2019okt6,841,610,271,730,39
2019nov6,272,260,251,740,39
2019dec5,601,970,272,290,40
2020jan7,520,920,282,130,40
2020feb5,900,840,272,650,37
2020mrt5,370,920,252,710,40
2020apr4,570,470,242,340,39
2020mei5,430,500,212,650,35
2020jun5,720,380,162,290,18