Gas- en elektriciteitsverbruik per woning het laagst in stedelijke gebieden

Tussen 2004 en 2010 was het gemiddeld jaarverbruik van elektriciteit in particuliere woningen redelijk stabiel. In 2010 was er over alle woningtypen gerekend een lichte stijging met 50 kilowattuur (kWh) naar gemiddeld 3 300 kWh. De toegenomen energie-efficiëntie van elektrische apparaten en verlichting wordt blijkbaar teniet gedaan door een toename in het gebruik van deze apparatuur. Het gas- en elektriciteitsverbruik per woning was het laagst in stedelijke gebieden.

Ontwikkeling elektriciteitsverbruik

Ontwikkeling elektriciteitsverbruik

Gasverbruik in 2010 hoger door koude winter

Het verbruik van gas is ten opzichte van 2008 relatief sterker gestegen tot 1 850 kubieke meter. Deze stijging van het gemiddelde verbruik met zo’n 200 kubieke meter heeft vooral te maken met de koude wintermaanden in 2010.

Ontwikkeling gasverbruik

Ontwikkeling gasverbruik

Vrijstaande woning verbruikt dubbel zo veel als appartement

Van zowel elektriciteit als gas is het verbruik het hoogst in vrijstaande woningen en het laagst in appartementen. Met de energieconsumptie van één vrijstaande woning kunnen twee appartementen royaal van gas en elektriciteit worden voorzien. Het verschil komt doordat appartementen gemiddeld kleiner zijn en veel minder warmteverlies via de muren hebben. Vrijstaande woningen hebben vaak meer ruimten waar licht of apparatuur gebruikt wordt, waardoor het elektriciteitsverbruik ook hoger uitvalt.

Verbruik in stedelijke gebieden lager

In stedelijke gebieden wordt gemiddeld minder gas en elektriciteit per woning verbruikt. Dit komt doordat er in steden meer appartementen staan en in niet-stedelijke gebieden meer vrijstaande woningen.

Voor het gasverbruik komt daar nog bij dat stedelijke gebieden vaker voorzien zijn van stadsverwarming, waardoor er geen gas nodig is om woningen te verwarmen. Purmerend en Almere hebben al jaren het laagste gasverbruik, door hun grote aandeel huizen met stadsverwarming.

Gemiddeld energieverbruik naar stedelijkheid, 2010

Gemiddeld energieverbruik naar stedelijkheid, 2010

Riantere woningen, hoger energieverbruik

Ook tussen gemeenten met een vergelijkbare stedelijkheid komen grote verschillen in energieverbruik voor. Bolsward en Blaricum zijn beide weinig stedelijk, maar toch ligt het verbruik in Blaricum voor alle woningtypen fors hoger dan in Bolsward. Dit verschil is vooral zichtbaar bij vrijstaande woningen, die in Blaricum gemiddeld bijna twee keer zo veel gas verbruiken als in Bolsward en 40 procent meer elektriciteit. Blaricum is een van de gemeenten met de duurste huizen en staat bekend om zijn riante woningen.

Gemiddeld energieverbruik naar woningtype, 2010

Gemiddeld energieverbruik naar woningtype, 2010

Hilde Keuning en Jurrien Vroom

Bron: StatLine, Kerncijfers wijken en buurten