Datacenters geven ICT-stroomverbruik Amsterdam een boost

Het ICT-stroomverbruik in Amsterdam is in de periode 2010-2013 fors gestegen met 15,8 procent. Een belangrijke reden daarvoor is dat in deze regio veel datacenters zijn gevestigd, onder meer door de nabijheid van het grootste internetknooppunt ter wereld. Ook wat betreft totaal stroomverbruik in de sector is de gemeente Amsterdam met afstand koploper. Dat maakt het CBS vandaag bekend.

In de ICT-sector in Den Haag en Rotterdam is tussen 2010 en 2013 juist sprake van een forse daling van het stroomverbruik. De daling is in Den Haag met ruim 20 procent het grootst. De afname in deze gemeenten is vooral bij traditionele mediabedrijven zichtbaar.

Stroomverbruik ICT in Noord-Holland het grootst

De ICT-branche in Nederland gebruikte in 2013 ruim 2,7 miljard kWh stroom. Dat komt overeen met het stroomverbruik van circa 900.000 huishoudens. De branche verbruikt vooral stroom in Noord-Holland, namelijk ruim 43 procent. In de overige provincies ligt het ICT-stroomverbruik een stuk lager. Zo draagt Zuid-Holland 12,7% bij en is het aandeel van Zeeland slechts 0,5%.

Provinciaal aandeel aan landelijk stroomverbruik ICT in 2013

Provinciaal aandeel aan landelijk stroomverbruik ICT in 2013

Sterke stijging in stroomverbruik datacenters Noord-Holland

Ook wat betreft stijging van het stroomverbruik in de periode 2010-2013 is Noord-Holland de provinciale koploper. Met 150 miljoen kWh bedraagt de stijging in vier jaar tijd 14 procent. Bestaande en nieuwe datacenters zijn een belangrijke oorzaak van deze toename. De bijdrage van de ICT-branche aan het totale stroomverbruik van bedrijven in Noord-Holland steeg met bijna 1,5 procent naar 9,4 procent. Stroomverbruik in de ICT drukt zo een steeds grotere stempel op de energiehuishouding in Noord-Holland.

Ook in Groningen is een sterke toename van het stroomverbruik zichtbaar die voor een belangrijk deel voor rekening komt van een beperkt aantal grote datacenters. De sector ICT laat in andere provincies een veel kleinere stijging of zelfs daling zien van het stroomverbruik. In deze provincies spelen datacenters een minder prominente rol ten opzichte van de traditionele mediabedrijven waar het gemiddelde stroomverbruik in veel gevallen daalt.

Meer informatie rondom dit thema op provinciaal niveau vindt u in het CBS dossier Provinciale Statenverkiezingen