Elektriciteit in Nederland

Onderzoek naar het aanbod en verbruik van elektriciteit in Nederland in de periode 1950-2013. De eerste openbare elektriciteitsvoorziening in Nederland werd in 1884 in Rotterdam in gebruik genomen. Daarna volgden andere steden. Het elektriciteitsverbruik spitste zich in de beginperiode toe op verlichting, vooral in hotels en warenhuizen (als noviteit om klanten te trekken), in fabrieken en in spoorwegstations. In de beginperiode waren het vooral particulieren die initiatieven namen om elektriciteitsvoorzieningen in het land op te zetten.
De elektriciteitsvoorziening centraliseert verder als de gemeentelijke energiebedrijven fuseren tot regionale en provinciale energiebedrijven. In 1949 verenigen deze regionale energiebedrijven zich in de Samenwerkende Elektriciteitsproductiebedrijven (SEP). TenneT, de opvolger van SEP, ontstaat in 1998 als deze in de nieuwe elektriciteitswet wordt aangewezen als de onafhankelijke beheerder van het landelijk transportnet. Vandaag de dag staat er in Nederland een productievermogen van 31,5 miljoen kW en zijn er zo’n acht miljoen aansluitingen waar langs elektriciteit wordt afgenomen.