Zoekresultaten

19 resultaten voor keyword:stadsgewesten
19 resultaten voor keyword:stadsgewesten

Kaarten regionale indelingen 2015

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS deze drie kaarten uit. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per...

Artikelen

Te veel of te weinig inkomen voor de buurt? Dan een grotere kans om te verhuizen

Buurten verschillen van elkaar, onder andere in inkomensniveau. Maar ook binnen een buurt zijn niet alle inkomens gelijk. Bewoners met een inkomen dat sterk afwijkt van het mediane buurtinkomen...

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2014

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS deze drie kaarten uit. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per...

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2013

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS kaarten uit met de indeling van Nederland in provincies, COROP-gebieden en stadsgewesten en grootstedelijke...

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2012

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS kaarten uit met de indeling van Nederland in provincies, COROP-gebieden en stadsgewesten en grootstedelijke...

Artikelen

Economische kerncijfers Parkstad deel I

Deze publicatie beschrijft een aantal economische karakteristieken van bedrijven in het stadsgewest Parkstad. De publicatie bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel bevat tabellen met...

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2011

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS deze drie kaarten uit. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per...

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2010

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS drie kaarten uit. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale...

Artikelen
Artikelen

Banendynamiek in de Randstedelijke stadsgewesten

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2008

Artikelen

De stad Groningen als roltrap van Noord-Nederland

Bevolkingstrends 2e kwartaal 2008. De bevolkingsgroei van Noord-Nederland neemt sinds 2001 gestaag af. In 2005 werd het voorlopige dieptepunt bereikt en daalde het aantal inwoners van de noordelijke...

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2008

Het CBS publiceert kaarten van de provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en economisch-geografische gebieden in Nederland. De kaarten zijn op papier en in...

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2007

Het CBS publiceert kaarten van de provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en economisch-geografische gebieden in Nederland. De kaarten zijn op papier en in...

Artikelen
Artikelen

Regionale verschillen in arbeidsaanbod

Sociaal-economische trends, 1e kwartaal 2006

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2006

Het CBS publiceert kaarten van de provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en economisch-geografische gebieden in Nederland. De kaarten zijn op papier en in...

Artikelen

Grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten afgebakend

Dit artikel gaat in op de afbakening van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. Het is een uitwerking van een presentatie op het symposium 'Naar nieuwe beleidsvisies voor stedelijke...

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2005

De kaarten van de regionale indelingen zijn op papier en digitaal beschikbaar. Het gaat om de provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en economisch-geografische...

Artikelen
Overig