Kenniswerkers naar woonregio en nationaliteit

Maatwerktabellen over kenniswerkers in Nederland in 2004-2006 en 2007-2009 (gemiddelden). De cijfers zijn uitgesplitst naar nationaliteit en woonregio. Opdrachtgever: Brainport Development.