Regio Amsterdam economisch zwaargewicht

Dertig cent van iedere euro toegevoegde waarde in ons land wordt voortgebracht in de regio’s rondom de vier grote steden. De regio Amsterdam is in 2005 goed voor 12 cent van diezelfde euro. Die sterke positie dankt de hoofdstad mede aan Schiphol. De commerciële dienstverlening speelt in de stad en omgeving een belangrijke rol.

Vier grote steden belangrijk voor economie

Het aandeel van de vier grootstedelijke gebieden in de nationale economie was in 2005 meer dan 30 procent. De regio Amsterdam had met bijna 12 procent het grootste aandeel. Het aandeel van de regio Rotterdam bedroeg meer dan 8 procent. Het stadsgewest Utrecht en de agglomeratie Den Haag hebben elk een aandeel van 5 procent.

Aandeel vier grootstedelijke gebieden in nationale economie, 2005

Aandeel vier grootstedelijke gebieden in nationale economie, 2005

Amsterdam: sterke positie mede dankzij Schiphol

De groei van de regio Amsterdam in 2005 kwam mede van Schiphol. De commerciële dienstverlening is met een aandeel van bijna 80 procent binnen de dienstensector sterk vertegenwoordigd. Deze sector, met het vervoer, de uitzendbureaus, het bankwezen en de groothandel, behaalde in 2005 de hoogste groeicijfers. Daarmee werd een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking van de positie van de hoofdstad in de nationale economie.

Aandeel commerciële en niet-commerciële dienstverlening binnen dienstensector van de vier grootstedelijke gebieden, 2004

Aandeel commerciële en niet-commerciële dienstverlening binnen dienstensector van de vier grootstedelijke gebieden, 2004

Hoogste groei in stadsgewest Utrecht

Van de vier grootstedelijke gebieden was de economische groei in het stadsgewest Utrecht met 3,2 procent het hoogst. Ook in de regio’s Amsterdam (2,9 procent) en Rotterdam (1,7 procent) was de groei hoger dan de nationale economische groei van 1,5 procent. In de agglomeratie Den Haag was de groei met 1,5 procent gemiddeld.

Economische groei vier grootstedelijke gebieden, 2003–2005

Economische groei vier grootstedelijke gebieden, 2003–2005

Utrecht: groei breed gedragen

De groei van het stadsgewest Utrecht wordt gedragen door verschillende bedrijfstakken binnen de commerciële dienstverlening. De zakelijke dienstverlening is er het sterkst vertegenwoordigd. Meer dan 25 procent van de totale toegevoegde waarde in deze regio is afkomstig van deze bedrijfstak. Tevens zijn het bankwezen en de groothandel in Utrecht sterk vertegenwoordigd. De hoogste groei vond plaats bij het bankwezen en ook de zakelijke dienstverlening en de groothandel deden het in deze regio bovengemiddeld.
Een uitzondering vormden de industrie en bouwnijverheid. Binnen de industrie was sprake van een flinke krimp bij de elektrotechnische en transportmiddelenindustrie. In de bouwnijverheid was er sprake van lichte negatieve groei bij de grond-, water- en wegenbouw.

Maayke Mooibroek

Bron: StatLine, Regionale economische groei