Regionale verschillen in arbeidsaanbod

Sociaal-economische trends, 1e kwartaal 2006