Kaarten regionale indelingen 2008

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS een viertal kaarten uit. Op elke kaart staat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is tevens aangegeven welke gemeenten daartoe behoren.

Provincies 2008

COROP-gebieden 2008

Stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties 2008

De stadsgewesten en agglomeraties zijn afgebakend op basis van statistische criteria (Grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten afgebakend). Door het gebruik van louter statistische criteria kan de afbakening afwijken van de bestaande bestuurlijke samenwerkingsverbanden.

Economisch-geografische gebieden 2008

De kaarten zijn op papier verkrijgbaar op klein formaat (schaal 1 : 800 000, ~A3, € 4,30) en op groot formaat (schaal 1 : 400 000, € 7,00). De kaart van stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties is alleen op klein formaat op papier verkrijgbaar. Prijzen zijn exclusief verzendkosten.

U kunt deze kaarten bestellen bij de afdeling verkoop.

Oudere kaarten, vanaf 2000, zijn nog elektronisch beschikbaar (pdf).