Kaarten regionale indelingen 2006

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS een viertal kaarten uit. Op elke kaart staat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is tevens aangegeven welke gemeenten daartoe behoren.

Provincies 2006

COROP-gebieden 2006

Stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties 2006

De stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties zijn afgebakend op basis van statistische criteria (zie artikel hierover). Door het gebruik van louter statistische criteria kan de afbakening afwijken van de bestaande bestuurlijke samenwerkingsverbanden.

Economisch-geografische gebieden 2006

De kaarten zijn op papier verkrijgbaar op klein formaat (schaal 1 : 800 000, ~A3,  € 4,10) en op groot formaat (schaal 1 : 400 000, ~A1,  €   6,70). Prijzen zijn exclusief verzendkosten.

U kunt deze kaarten bestellen bij de afdeling verkoop.

Oudere kaarten, vanaf 2000, zijn nog beschikbaar als pdf.