Grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten afgebakend

Dit artikel gaat in op de afbakening van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. Het is een uitwerking van een presentatie op het symposium 'Naar nieuwe beleidsvisies voor stedelijke gebieden'.