Kaarten regionale indelingen 2014

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS deze drie kaarten uit. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is aangegeven welke gemeenten ertoe behoren.

Provincies 2014

COROP-gebieden 2014

Stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties 2014

De stadsgewesten en agglomeraties zijn afgebakend op basis van statistische criteria (Grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten afgebakend). Door het gebruik van louter statistische criteria kan de afbakening afwijken van de bestaande bestuurlijke samenwerkingsverbanden.

De kaarten zijn op papier verkrijgbaar op schaal 1 : 800 000 voor 8,89 euro exclusief verzendkosten. U kunt ze bestellen bij de afdeling Verkoop.

Oudere kaarten, vanaf 2000, zijn te downloaden in pdf-formaat.