Economische kerncijfers Parkstad deel I

Deze publicatie beschrijft een aantal economische karakteristieken van bedrijven in het stadsgewest Parkstad. De publicatie bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel bevat tabellen met demografische informatie over Parkstad. Het tweede onderdeel heeft een economische invalshoek. Daar waar mogelijk worden de resultaten vergeleken met de situatie in Limburg en Nederland.