Zoekresultaten

64 resultaten voor keyword:sociaaleconomische status
64 resultaten voor keyword:sociaaleconomische status

Pagina 1 van 3

Profiel en sociale omgeving van ZVH-cliënten

Onderzoek naar de kwetsbaarheid van cliënten van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden.

Publicaties

Kansrijke start: de eerste 1000 dagen van een kind

Succes en welzijn in het leven zouden niet afhankelijk moeten zijn van de plaats waar iemands wieg heeft gestaan, maar er zijn aanwijzingen dat het wel zo is.

Artikelen

Overleden voor het pensioen en hun partners, 2021

Alle overledenen die volgens hun sociaal-economische positie niet met pensioen waren en diens partners worden uitgesplitst naar een aantal kenmerken. Het gaat om de overledenen van 2021. Nadrukkelijk...

Cijfers

SES wijken en buurten, 2014-2019, excl. studenten

Per gemeente, wijk en buurt is de gemiddelde sociaal-economische status score op 1 januari 2014 t/m 1 januari 2019 gegeven. De status score is gebaseerd op de financiële welvaart, het...

Cijfers

SES per postcode, 2014-2019, excl. studenten

Per viercijferige postcode is de gemiddelde sociaal-economische status score op 1 januari 2014 t/m 1 januari 2019 gegeven. De status score is gebaseerd op de financiële welvaart, het opleidingsniveau...

Cijfers

Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief

Dit artikel gaat over de sociaaleconomische situatie van sociaal uitgesloten en niet uitgesloten mensen vijf en tien jaar voor enquêtejaar 2018 en vijf en tien jaar na enquêtejaar 2010. De gekgevens...

Publicaties

Sociaal-economische status per postcode, 2014-2019

Per viercijferige postcode is de gemiddelde sociaal-economische status score op 1 januari 2014 t/m 1 januari 2019 gegeven. De status score is gebaseerd op de financiële welvaart, het opleidingsniveau...

Cijfers

Sociaal-economische status per postcode, 2019

Per viercijferige postcode is de gemiddelde sociaal-economische status (SES-WOA) op 1 januari 2019 gegeven. De status score is gebaseerd op de financiële welvaart, het opleidingsniveau en het recente...

Cijfers

Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle

Hoogst behaalde opleidingsniveau (2019 en 2020) en inkomenskenmerken (2018 en 2019) naar stadsdeel, wijk en buurt in de gemeente Zwolle

Cijfers

CBS brengt sociaaleconomische statusscores van wijken en buurten in kaart

Nederland kent een groot aantal wijken en buurten.

Artikelen

Sociaal-economische status; scores per wijk en buurt, regio-indeling 2021

SES-WOA, welvaart, arbeidsverleden, opleidingsniveau welvaart, inkomen, opleidingsniveau, arbeidsverleden, SES-WOA

Cijfers

Statusscore per wijk en buurt o.b.v. welvaart, opleidingsniveau en arbeid

cijfers over welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname in onderlinge samenhang op niveau van gemeente, wijk en buurt.

Artikelen

Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten

In dit pilotonderzoek hebben het CBS en ICTU voor ZVRU vragen uit de praktijk beantwoord met registerdata, waaronder innovatieve data over persoonsnetwerken. Behalve een antwoord op deze...

Publicaties

Berekenwijze SES score per wijk/buurt

In deze rapportage wordt beschreven op welke wijze het CBS een sociaal economische statusscore per wijk en buurt kan berekenen.

Cijfers

Personen wees geworden in diverse jaren

Het betreft de populatie wees geworden personen in JJJJ in de leeftijd van 15 t/m 29 jaar op 1-1-JJJJ, naar type eigendom op 1-1-JJJJ en op 1-1-JJJJ+1, naar indicatie of er sprake is van een...

Cijfers

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

Bevolking, huishoudens, geboorte, sterfte, verhuisde personen, huwelijkssluiting en huwelijksontbinding in Nederland

Cijfers

Aanvullende Onderzoeksbeschrijving Inkomensstatistiek

Alle statistieken over inkomen en vermogen komen tot stand via het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV). Dit document gaat nader in op de kernbegrippen uit de inkomensstatistiek, ter...

Publicaties

Invloed van sociale situaties op het aantal dienstjaren

Groepen personen met dienstjaren van 1999 t/m 2019. Dienstjaren door werk en acht andere sociale situaties (gelijkstellingen). Schatting 45 dienstjaren. Naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en...

Publicaties

Sociaaleconomische status van huishoudens in Nederland

In deze tabellenset worden per wijk en voor drie peilperioden (2013/2015, 2014/2016 en 2016/2018), drie indicatoren van de sociaaleconomische status (SES) van huishoudens in Nederland weergegeven.

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Winterswijk 2018

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Winterswijk uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.

Cijfers

Armoedescan, 2016-2018

Financieel kwetsbaren in gemeenten: inzicht in subgroepen en gebruik van minimaregelingen, 2016-2018

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Den Helder, 2018

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Den Helder uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Bronckhorst, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Bronckhorst uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Cijfers

Vervolgonderzoek daklozenstatistiek 2009-2018

De achtergrond van en ontwikkelingen in de populatie daklozen tussen 2009-2018

Cijfers

Doorstroom naar hbo stabiel

De doorstroom van havo naar hbo daalde in 2015, en is daarna stabiel gebleven. De doorstroom van vwo naar wo bleef stijgen. Steeds minder studenten van hbo en universiteit gaan op kamers

Artikelen