Zoekresultaten

53 resultaten voor keyword:sociaaleconomische status
53 resultaten voor keyword:sociaaleconomische status

Pagina 1 van 3

Persoonskenmerken van Britse burgers in Nederland, 2016

Persoonskenmerken uitgesplitst naar verblijfsduur van Britse burgers in Nederland, 1 januari 2016.

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Zo vader, zo zoon

De sociaal-economische positie van kinderen hangt voor een deel samen met die van de ouders. Er is bijvoorbeeld een duidelijke relatie tussen het onderwijsniveau van vaders en zonen, vaders en...

Artikelen

NA/18 The Dutch economy, 1921-1939 and 1969-1985. A comparison based on revised macro-economic data for the interwar period

Den Bakker, G.P., T.A. Huitker and C.A. van Bochove (1987).A set of macro-economic time series for the Netherlands 1921-1939 is presented. The new series differ considerably from the data that had...

Artikelen

Meer gezinsmigranten aan het werk

In 2015 ruim 60 duizend gezinsmigranten, waarvan de helft uit EU-landen. 40% van de 20 plussers was een jaar later aan het werk. In 2005 was dat nog 37%. Onder gezinsmigranten uit EU-landen in 2015...

Artikelen

Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief

Dit artikel gaat over de sociaaleconomische situatie van sociaal uitgesloten en niet uitgesloten mensen vijf en tien jaar voor enquêtejaar 2018 en vijf en tien jaar na enquêtejaar 2010. De gekgevens...

Publicaties

Invloed van sociale situaties op het aantal dienstjaren

Groepen personen met dienstjaren van 1999 t/m 2019. Dienstjaren door werk en acht andere sociale situaties (gelijkstellingen). Schatting 45 dienstjaren. Naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en...

Publicaties

Kenmerken van transseksuelen, 1995-2015

Dit maatwerk toont de persoonskenmerken van transseksuelen. Opdrachtgever: Sociaal Cultureel Planbureau.

Cijfers

Postcode 4 gegevens voor hackaton’s, 2011-2016

Demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en ouders voor de jaren 2011 t/m 2016 op postcode 4 niveau.

Cijfers

Nieuwe SES-scores voor wijken en buurten beschikbaar

Nieuwe SES-scores voor wijken en buurten beschikbaar.

Overig

Krappe beurs als erfenis?

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2007

Artikelen

Wijk gegevens voor hackaton’s, 2011-2016

Demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en ouders voor de jaren 2011 t/m 2016 op wijk niveau.

Cijfers

Hoe tevreden ben jij?

Vergelijk jouw eigen geluksscore met die van anderen in deze interactieve tool.

Artikelen

Maakt het uit waar je woont? Sociale stijging en invloed van de buurt

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. De inkomstenontwikkeling van een persoon wordt vooral bepaald door zijn persoonlijke kenmerken en hangt veel minder sterk samen met de kenmerken van zijn...

Artikelen

Sociaal-economische status per postcode, 2014-2019

Per viercijferige postcode is de gemiddelde sociaal-economische status score op 1 januari 2014 t/m 1 januari 2019 gegeven. De status score is gebaseerd op de financiële welvaart, het opleidingsniveau...

Cijfers

Inzicht in dakloosheid

Van een representatieve groep van 29,7 duizend daklozen die in de periode 2009–2016 voorkwamen in drie registraties is de achtergrond nagegaan. Deze registerinformatie is aangevuld met informatie...

Cijfers

Sociaal-economische status per postcode, 2019

Per viercijferige postcode is de gemiddelde sociaal-economische status (SES-WOA) op 1 januari 2019 gegeven. De status score is gebaseerd op de financiële welvaart, het opleidingsniveau en het recente...

Cijfers

Sociaaleconomische status van huishoudens in Nederland

In deze tabellenset worden per wijk en voor drie peilperioden (2013/2015, 2014/2016 en 2016/2018), drie indicatoren van de sociaaleconomische status (SES) van huishoudens in Nederland weergegeven.

Cijfers

Studenten gaan minder op kamers

Sinds de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015 gaan hbo- en wo-studenten minder op kamers.

Artikelen

Interneteconomie Zuid-Korea in kaart met CBS-expertise

een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het IT-beleid en de ontwikkeling van de nationale economie in Zuid-Korea

Artikelen

Intelligentie, sociaaleconomische status en ziekenhuisopnamen van jongvolwassenen

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 12 mei 2007.

Artikelen

De geografische dimensie van partnerkeuze

Bevolkingstrends 3e kwartaal 2008. De meeste mensen kiezen ‘ruimtelijk homogame’ partners: ze vinden een partner in hun omgeving. Dit artikel beschrijft in welke mate Nederlanders een...

Artikelen

Personen wees geworden in diverse jaren

Het betreft de populatie wees geworden personen in JJJJ in de leeftijd van 15 t/m 29 jaar op 1-1-JJJJ, naar type eigendom op 1-1-JJJJ en op 1-1-JJJJ+1, naar indicatie of er sprake is van een...

Cijfers
Artikelen