Zoekresultaten

22 resultaten voor keyword:opcenten
22 resultaten voor keyword:opcenten

Verwachte opbrengst motorrijtuigenbelasting bijna 7 procent hoger

Hoe hoog is de wegenbelasting die Het Rijk en de provincies in 2024 te verwachten ontvangen.

Artikelen

Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting

Tarieven provincale opcenten motorrijtuigenbelasting. Per provincie.

Cijfers

Provinciebegrotingen; heffingen

Begrote opbrengsten van de provinciale heffingen. Naar soort heffing en per provincie.

Cijfers

Ruim 6,3 miljard euro aan wegenbelasting in 2023

Het Rijk en provincies verwachten in 2023 gezamenlijk ruim 6,3 miljard euro aan wegenbelasting te ontvangen. Dat is ongeveer 220 miljoen euro meer dan wat zij begrootten voor 2022.

Artikelen

Motorvoertuigenpark; type, leeftijdsklasse, 1 januari, 2000-2022

Personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s, trekkers, autobussen, aanhangwagens, opleggers, motorfietsen, leeftijdsklassen voertuigen.

Cijfers

Bijna 6,1 miljard euro aan wegenbelasting in 2020

Autobezitters in Nederland gaan 147 miljoen euro meer betalen aan wegenbelasting in 2020 dan in 2019. De toename komt onder andere door een groeiend wagenpark, hogere tarieven, en de fijnstoftoeslag.

Artikelen

Ruim 5,9 miljard euro wegenbelasting in 2019

In 2019 verwachten Rijk en provincies ruim 5,9 miljard euro te aan motorrijtuigenbelasting te innen. Dat is ongeveer 200 miljoen euro meer dan in 2018.

Artikelen

Gemeenten financieel afhankelijk van Den Haag

In 2013 kwam ruim twee derde van de inkomsten van gemeenten van de centrale overheid in Den Haag. Elf procent van de inkomsten kwam uit lokale belastingen. De Nederlandse lokale overheid int minder...

Artikelen

Overheid int 5,5 miljard aan wegenbelasting in 2015

De overheid verwacht in 2015 5,5 miljard euro aan motorrijtuigenbelasting te innen. Deze belasting, ook wel wegenbelasting genoemd, bestaat uit twee delen. Het grootste deel hiervan, bijna 4 miljard,...

Artikelen

Opbrengst heffingen lokale overheden stijgt met 2,1 procent

In 2014 verwachten lokale overheden 12,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,1 procent meer dan in 2013.

Artikelen

Meer dan 1,5 miljard euro aan opcenten motorrijtuigenbelasting in 2014

In 2014 verwachten de provincies 1,5 miljard euro aan opcenten motorrijuitgenbelasting te innen. Dat is 68 miljoen euro meer dan in 2013.

Artikelen

Opbrengst heffingen lokale overheden stijgt met 2,6 procent

In 2013 verwachten lokale overheden 12,5 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is een toename van 2,6 procent vergeleken met 2012.

Artikelen

Zuinige auto's zorgen voor daling opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting

In 2013 verwachten de provincies 1 451 miljoen euro aan opcenten te innen. Dat is 5 miljoen minder dan in 2012. Voor het eerst sinds in 1981 de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting zijn...

Artikelen

Heffingen lokale overheden stijgen met 2,8 procent

In 2011 verwachten de lokale overheden 11,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,8 procent meer dan in 2010.

Artikelen

Kleinste stijging opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting in tien jaar

De provincies verwachten komend jaar 1,441 miljard euro te ontvangen aan opcenten motorrijtuigenbelasting. Dat is 1,9 procent meer dan in 2010.

Artikelen

Heffingen lokale overheden stijgen met 2,6 procent

In 2010 verwachten de lokale overheden 11,5 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,6 procent meer dan in 2009.

Artikelen

Provincies innen bijna 7 procent meer opcenten motorrijtuigenbelasting

De provincies verwachten dit jaar bijna 1,4 miljard euro te ontvangen aan opcenten motorrijtuigenbelasting. Dit is 6,7 procent meer dan in 2008.

Artikelen

Opcenten motorrijtuigenbelasting sinds 2000 verdubbeld

In 2008 zijn de opcenten motorrijtuigenbelasting bijna 10 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen