Ruim 6,3 miljard euro aan wegenbelasting in 2023

© Nikki van Toorn (CBS)
Het Rijk en provincies verwachten in 2023 gezamenlijk ruim 6,3 miljard euro aan wegenbelasting te ontvangen. Dat is ongeveer 220 miljoen euro meer dan wat zij begrootten voor 2022. De inkomsten van de provincies stijgen relatief sterker dan de opbrengsten van het Rijk. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek van begrotingen van het Rijk en provincies.

De wegenbelasting (motorrijtuigenbelasting) bestaat uit een rijksdeel en een deel bestemd voor provincies. Het Rijk verwacht in 2023 in totaal 4,5 miljard euro te innen, 3,5 procent meer dan in 2022. De tarieven voor het rijksdeel in de motorrijtuigenbelasting worden per 1 januari 2023 verhoogd, het percentage is nog niet officieel gepubliceerd. Belastingmaatregelen zoals de (gedeeltelijke) vrijstelling van elektrische voertuigen hebben een remmend effect op de verwachte opbrengsten gezien de toename van het aantal elektrische auto’s.

Opbrengst motorrijtuigenbelasting
JaarRijk (mld euro)Provincie (mld euro)
20103,6281,432
20113,6161,438
20123,5771,438
20133,5531,414
20143,9011,532
20153,9731,566
20164,0581,555
20174,0701,607
20184,1611,646
20194,2101,679
20204,2271,700
20214,3231,735
2022¹4,3661,736
2023¹4,5191,802
¹ Begrotingscijfers

Stijging inkomsten motorrijtuigenbelasting provincies

Ook bij de provincies wordt er in 2023 rekening gehouden met een stijging van de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting. Provincies verwachten 67 miljoen euro meer binnen te krijgen dan in 2022; in totaal ruim 1,8 miljard euro. Dit is een stijging van 3,8 procent vergeleken met een jaar eerder. De stijging is onder andere te danken aan hogere tarieven.

De meeste provincies houden verder rekening met een toename het wagenpark. De elektrificatie van het wagenpark drukt echter net als bij het Rijk de verwachte opbrengsten. Voor provincies is de motorrijtuigenbelasting een belangrijke inkomstenbron waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is.

Opcententarief het hoogst in Groningen en Zuid-Holland

Provincies bepalen zelf het opslagpercentage, het zogenoemde opcententarief. De opcenten motorrijtuigenbelasting worden geheven als percentage over het tarief van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting zoals die in 1995 opgelegd zou worden. Het hoogste opcententarief moet betaald worden in de provincies Groningen en Zuid-Holland; namelijk 95,7 procent. Het laagste tarief betaalt men in Noord-Holland; 67,9 procent.

Zes van de twaalf provincies verhogen voor 2023 de opcententarieven en de overige zes provincies houden het tarief gelijk. De stijging is het hoogst in Zuid-Holland, waar het tarief stijgt met 3,9 procentpunt.

Tarief opcenten
Provincie2023 (%)2022 (%)
Groningen95,794,5
Zuid-Holland95,791,8
Gelderland93,090,6
Drenthe92,092,0
Friesland87,087,0
Zeeland82,382,3
Flevoland82,282,2
Noord-Brabant80,879,6
Limburg80,679,1
Overijssel79,979,9
Utrecht79,477,5
Noord-Holland67,967,9

Verwachte opbrengsten provincies lopen sterk uiteen

De verwachte opbrengsten nemen het sterkst toe in Zuid-Holland en het sterkst af in Flevoland. Dit verschil komt deels door de tariefstijging in Zuid-Holland. De verwachte opbrengsten zijn echter niet alleen afhankelijk van het tarief, maar ook van de omvang en de samenstelling van het wagenpark.

Door opkomst van elektrische auto’s, die vrijgesteld zijn van de motorrijtuigenbelasting, is de belastingopbrengst uit de motorrijtuigenbelasting aan steeds meer onzekerheden onderhevig. Hierdoor kan het zijn dat de ontwikkeling van de verwachte opbrengsten door verschillende provincies anders wordt ingeschat.

Begrote opbrengsten en tarief opcenten motorrijtuigenbelasting, 2023
ProvincieOpbrengsten (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)Tarief (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
Zuid-Holland8,04,2
Limburg4,61,9
Gelderland4,52,6
Utrecht4,12,5
Zeeland4,10,0
Noord-Brabant3,01,5
Groningen2,81,3
Overijssel2,40,0
Fryslân 2,20,0
Drenthe2,00,0
Noord-Holland1,80,0
Flevoland-5,40,0