Kleinste stijging opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting in tien jaar

De provincies verwachten komend jaar 1,441 miljard euro te ontvangen aan opcenten motorrijtuigenbelasting. Dat is 1,9 procent meer dan in 2010. Sinds de eeuwwisseling is de stijging nog nooit zo klein geweest. In 2010 steeg de opbrengst met 2,8 procent. Tot en met 2009 nam de opbrengst opcenten met gemiddeld 8,6 procent per jaar toe.

Stijging opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie

Stijging opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie

Zeven van de twaalf provincies verhogen tarief opcenten niet

De provincies mogen zelf, tot een bepaald maximum, het tarief voor de opcenten bepalen. Het maximumtarief voor 2011 is 119,4 opcenten. Zuid-Holland heeft met 95 opcenten het hoogste tarief, Noord Holland met 67,9 opcenten het laagste. In 2011 verhogen zeven van de twaalf provincies het tarief niet. Zeeland heeft al acht jaar lang hetzelfde tarief.

Tarief opcenten per provincie

Tarief opcenten per provincie

Wagenpark neemt minder hard toe

Hoe hoger het tarief van de opcenten is, hoe groter de opbrengst is voor de provincie. Maar ook de omvang van het wagenpark bepaalt de opbrengst. In de periode 2000–2009 steeg het aantal motorvoertuigen in Nederland met gemiddeld 2,1 procent per jaar, in 2010 is de stijging 1 procent. Daarnaast is er sinds 2008 een lager tarief voor zuinige auto’s met een lage CO2-uitstoot. Sinds 2010 hoeven de eigenaren van deze zuinige auto’s helemaal geen opcenten motorrijtuigenbelasting meer te betalen.

Arlen Hoebergen

Bron:

• StatLine: Opbrengst provinciale heffingen

• Tarief provinciale opcenten (per 1 april in het betreffende jaar)