Zuinige auto's zorgen voor daling opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting

In 2013 verwachten de provincies 1 451 miljoen euro aan opcenten te innen. Dat is 5 miljoen minder dan in 2012. Voor het eerst sinds in 1981 de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting zijn ingevoerd, daalt de opbrengst. Dat komt vooral door de opkomst van zuinige auto’s.

Begrote opbrengst provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting

Begrote opbrengst provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting

Daling door zuinige auto's

De opbrengst van de provinciale opcenten is afhankelijk van het wagenpark. Niet alleen het  aantal auto's bepaalt de omvang van de motorrijtuigenbelasting, maar ook het gewicht en de milieubelasting van de afzonderlijke auto's. Tussen 2000 en 2009 is de opbrengst ruim verdubbeld. De laatste jaren was er nog een lichte stijging en deze slaat nu om in een daling. Voor zeer zuinige auto's is momenteel namelijk geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd. Doordat er de afgelopen jaren steeds meer zeer zuinige auto's zijn verkocht, neemt het aandeel ervan toe. Daardoor daalt de totale opbrengst opcenten in 2013.

Toch verwacht niet elke provincie een daling. De helft van de provincies gaat nog uit van een stijging van de opbrengst. Dit komt omdat volgend jaar zeven provincies het tarief van de opcenten verhogen.

Verandering van het tarief en de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting, 2013 t.o.v. 2012

Verandering van het tarief en de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting, 2013 t.o.v. 2012

Opcenten van Noord-Holland naar Noord-Brabant

In Noord-Holland daalt de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting volgend jaar ruim 7 procent, terwijl in Noord-Brabant de opbrengst bijna 8 procent stijgt. Dit komt vooral door de verhuizing van een autoleasebedrijf van Noord-Holland naar Noord-Brabant, waardoor dit leasebedrijf aan de provincie Noord-Brabant opcenten gaat betalen. Daarnaast verhoogt Noord-Brabant het tarief voor de opcenten met 1,8 procent, terwijl in Noord-Holland het tarief gelijk blijft.

Arlen Hoebergen

Bronnen: