Provinciale heffingen brengen 1,6 miljard op

Volgens de begroting van de provincies zullen de provinciale heffingen dit jaar bijna 1,6 miljard gulden opbrengen. Dat is 133 miljoen meer dan in 1999, een stijging van ruim 9%.

Rond 90% van de opbrengst bestaat uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Dit percentage varieert nogal per provincie. Dat komt vooral door het aandeel van de andere heffingen. Zo verwacht Gelderland in verhouding tot de overige provincies veel andere heffingen – zoals grondwaterbelasting en opslag op de omroepbijdrage – te innen. Het aandeel van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting is er daardoor laag.

In Noord- en Zuid-Holland en Utrecht zijn de verhoudingen omgekeerd. Daar vormen de andere heffingen een relatief gering deel van de provinciale heffingen. Het aandeel van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting is er daardoor groot.

In deze gegevens is het rijksbeleid inzake de afschaffing van de omroepbijdrage nog niet verwerkt.

Begrote opbrengsten provinciale heffingen, 2000

0433g1.gif (5709 bytes)

Gijs Batenburg