Provincies innen bijna 7 procent meer opcenten motorrijtuigenbelasting

De provincies verwachten dit jaar bijna 1,4 miljard euro te ontvangen aan opcenten motorrijtuigenbelasting. Dit is 6,7 procent meer dan in 2008. Noord-Holland heeft met 13,5 procent de hoogste stijging, Gelderland met 2,4 procent de laagste.

Stijging opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie, 2009

Stijging opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie, 2009

Laagste tarief in Noord-Holland

Auto- en motorbezitters in Noord-Holland betalen dit jaar 13,5 procent meer aan opcenten. Toch hebben zij nog altijd het laagste tarief, namelijk 67,9 opcenten. Zuid-Holland heeft met 95 opcenten het hoogste tarief. Deze provincie verwacht dit jaar 8,5 procent meer opcenten te ontvangen.

De opcenten motorrijtuigenbelasting zijn een algemeen dekkingsmiddel en de provincies mogen de middelen dus vrij besteden. Noord-Holland wil met de extra inkomsten uit de opcenten het investeringsprogramma van de provincie voor een deel financieren. Zuid-Holland betaalt haar plannen op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit uit de opcenten.

Opcenten grootste inkomstenbron in Zuid-Holland

Voor alle provincies zijn de opcenten motorrijtuigenbelasting en de algemene uitkering uit het provinciefonds van het rijk de grootste bronnen van inkomsten. Toch zijn er tussen provincies grote verschillen. De opcenten zijn verreweg de belangrijkste inkomstenbron in Zuid-Holland, 31 procent van de begrote inkomsten en in Noord-Holland (27 procent). In Zeeland is het provinciefonds de belangrijkste bron van inkomsten. De opcenten maken er nog geen 11 procent uit van de begroting.

Andere grote inkomstenbronnen voor de provincies zijn specifieke uitkeringen en rente- en dividendontvangsten.

Aandeel opcenten en provinciefonds in de begrotingen van provincies, 2009

Aandeel opcenten en provinciefonds in de begrotingen van provincies, 2009

Arlen Hoebergen

Bron: StatLine, Begrote opbrengsten provinciale heffingen