Meer dan 1,5 miljard euro aan opcenten motorrijtuigenbelasting in 2014

In 2014 verwachten de provincies 1 519 miljoen euro aan opcenten motorrijtuigenbelasting te innen. Dat is 68 miljoen euro meer dan in 2013. In dat jaar daalde de opbrengst nog licht door de opkomst van energiezuinige auto’s waarvoor geen motorrijtuigenbelasting betaald hoefde te worden. Omdat in 2014 deze vrijstelling vervalt, neemt de begrote opbrengst aan opcenten weer toe.

Begrote opbrengst provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting

Begrote opbrengst provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting

Tarief daalt alleen in Limburg

Limburg is de enige provincie die het tarief voor de opcenten verlaagt, waardoor de verwachte opbrengst met een half procent daalt. In de andere provincies stijgen de opbrengsten. In vijf provincies komt dit onder meer door stijgende tarieven. In zes provincies blijven de tarieven ongewijzigd, maar neemt de opbrengst toe door de toename van het wagenpark. Dit komt vooral omdat er vanaf 2014 geen vrijstelling meer is voor energiezuinige auto’s. Alleen voor elektrische auto’s blijft de vrijstelling voorlopig bestaan.

Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie

Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie

Arlen Hoebergen

Bron: StatLine,