Zoekresultaten

51 resultaten voor keyword:milieuvervuiling
51 resultaten voor keyword:milieuvervuiling

Pagina 1 van 3

Artikelen

Brandstofverbruik en CO2-uitstoot van personenauto's, 2011*

Getoond wordt het brandstofverbruik en de CO2-emissie van personenauto's in Nederland en van Nederlandse personenauto's in binnen- en buitenland voor 2011. De cijfers zijn opgesplitst naar leeftijd...

Cijfers

Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart?

Uitstoot door de Nederlandse luchtvaartsector

Overig

Uitstoot en brandstofverbruik

Uitstoot en brandstofverbruik door de Nederlandse transportsector

Overig
Artikelen

Waarom bestaan er verschillende cijfers over de uitstoot van kooldioxide (CO2)?

Over de uitstoot van kooldioxide zijn verschillende cijfers in omloop afhankelijk van het doel waarvoor zij berekend zijn.

FAQ's

Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse transportsector?

Uitstoot door de Nederlandse transportsector

Overig

Mening over maatschappelijke kwesties

Mening over maatschappelijke kwesties.

Cijfers

Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over water?

Uitstoot door Nederlandse binnenvaart- en zeeschepen

Overig

Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over land?

Uitstoot door het Nederlandse spoor- en wegvervoer

Overig

Milieu

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’. Hoe is de brede welvaart verdeeld als het gaat om het milieu? Schone lucht, schoon water, schone grond en voldoende gezonde...

Overig
Artikelen

Uitstoot broeikasgassen verder gedaald

In 2008 is voor het vierde opeenvolgende jaar de uitstoot van broeikasgassen in ons land verminderd.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Materiaalmonitor 2016 – Technische toelichting

De materiaalmonitor geeft inzicht in de materiaalstromen (in kilo’s) van, naar en binnen Nederland in 2016. Informatie over afval, recycling, emissies en milieu zijn ook onderdeel van de monitor.

Artikelen

Rijkere huishoudens veroorzaken meer emissies van broeikasgassen

Bij de productie van goederen en diensten die huishoudens kopen komen broeikasgassen vrij. Gemiddeld veroorzaakt een huishouden in Nederland ruim 22 ton CO2-equivalenten aan emissies.

Artikelen

Uitstoot van broeikasgassen in 2005 gedaald

Energy Magazine, nr. 6, oktober 2006

Artikelen
Artikelen

Meer mensen vinden milieu sterk vervuild

Van de volwassenen gaf 55% in 2017 aan dat lucht, bodem en water sterk verontreinigd zijn. Driekwart vindt dat er aan de natuur veel schade is toegebracht. Dit is hoger dan in 2012. Meer mensen zijn...

Artikelen