Nationale Energie Verkenning 2015

De Nederlandse energievoorziening bevindt zich op een kantelpunt. Het aandeel hernieuwbare energie neemt, mede door inspanningen van partijen in het Energieakkoord, versneld toe tot 2023. Ook de energiebesparing neemt tot 2020 toe. Het  energieverbruik blijft dalen maar het tempo van die daling neemt af. Na 2020 vertraagt ook de daling in de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen. Voor verdere stappen richting een schoon en betrouwbaar energiesysteem op lange termijn zijn daarom nieuwe beleidsimpulsen nodig. Een nog te formuleren langetermijnperspectief op het klimaat- en energiebeleid kan daarbij richting geven.

Dat blijkt uit de tweede editie van de Nationale Energie Verkenning (NEV) 2015, opgesteld door ECN, PBL en CBS, met bijdragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De NEV brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart.

Nationale Energie Verkenning (PDF download, 4.7 MB):

Tabellenbijlage NEV (Excel download, 0.4 MB):

Achtergrondartikelen: