Broeikasgasemissies door de Nederlandse economie

Broeikasgasemissies door de Nederlandse economie beschrijft emissies die worden veroorzaakt door economische activiteiten en worden bepaald volgens de afbakening van de nationale rekeningen, zodat ze direct consistent zijn met macroeconomisch gegevens zoals het bruto binnenlands product, productie en verbruik. Deze cijfers worden berekend volgens de richtlijnen van het System of Environmental Economic Accounts (SEEA), de zogenaamde milieurekeningen en kunnen onder andere worden gebruikt in macro-economische modellen om te verklaren waarom emissies toe- of afnemen.
Dit paper beschrijft de broeikasgasemissies van de Nederlandse economie en toont de resultaten van milieu-economische analyses. Om een beter beeld te geven van de emissies uit de Nederlandse economie wordt besproken wat het verschil is tussen de emissies van de Nederlandse economie en de emissies volgens de IPCC-berekening. De emissies van de Nederlandse economie in de periode van 1990 tot en met 2015 worden beschreven. Ook wordt ingegaan op hoe verschillende economische activiteiten bijdragen aan de totale uitstoot. Verder is geanalyseerd hoe de structuur van de economie is veranderd in de afgelopen 25 jaar en hoe dit de broeikasgasemissies heeft beïnvloed. De emissie-intensiteiten van de bedrijfstakken worden daarbij besproken. Het effect van onderliggende factoren die de ontwikkeling van de uitstoot beïnvloeden wordt gekwantificeerd met index decompositieanalyses. De resultaten van de CO2-emissies vanuit de consumptiebenadering van de economie worden getoond met behulp van een CO2-voetafdrukanalyse.