Zoekresultaten

29 resultaten voor keyword:midden- en kleinbedrijf
29 resultaten voor keyword:midden- en kleinbedrijf

Pagina 1 van 2

Aantal grote ondernemingen per bedrijfstak, 2019

De tabel laat per bedrijfstak het aantal grote ondernemingen zien in 2019.

Cijfers

Financieringsmonitor 2020

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

Economisch beeld mkb in het tweede kwartaal 2021 iets positiever

Het economisch beeld van het mkb is in het tweede kwartaal van dit jaar in vergelijking met het eerste kwartaal 2021 licht verbeterd. In de mkb-conjunctuurklok van het tweede kwartaal presteren tien...

Artikelen

Financieringsmonitor 2022

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

Bijna kwart van het kleinbedrijf denkt minder te investeren in 2021

Nederlandse ondernemers verwachten minder te investeren in 2021. In het kleinbedrijf voorziet een kwart van de bedrijven minder investeringen. De coronacrisis heeft de investeringsplannen vooral...

Artikelen

Behoefte mkb aan nieuwe externe financiering blijft op hetzelfde niveau

Tussen juli 2019 en juli 2020 had 22 procent van alle mkb-bedrijven behoefte aan nieuwe externe financiering. Dit blijkt uit de Financieringsmonitor.

Artikelen

Mkb vraagt minder financiering aan dan voor corona

Ongeveer evenveel midden- en kleinbedrijven (mkb) hadden in juli 2020 tot juli 2021 een financieringsbehoefte en verkenden vervolgens de mogelijkheden als twee jaar eerder.

Artikelen

Feiten en cijfers over de horeca

In het eerste kwartaal 2020 waren er binnen de horeca 61 775 bedrijven. Het merendeel (61 715 bedrijven) was midden- en kleinbedrijf (mkb).

Artikelen

SDG 9.2 Duurzame bedrijvigheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 9 Industrie, innovatie en infrastructuur: duurzame bedrijvigheid. SDG 9.2 heeft als doel het bedrijfsleven sterker en duurzamer te maken....

Overig

Helft gesteunde mkb-bedrijven gebruikt meer dan één noodregeling

Van alle bedrijven in het midden- en kleinbedrijf met 2 tot 250 werkzame personen maakt 40 procent gebruik van minstens een van drie grote financiële noodmaatregelen. Van deze gesteunde bedrijven...

Artikelen

Kostenstijgingen vaker doorberekend binnen mkb dan grootbedrijf

Het merendeel van de ondernemers binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) berekent de stijgende grondstofkosten door aan klanten.

Artikelen

31 procent bedrijven met 10-250 werkzame personen kreeg uitstel belasting

Bijna 21 duizend van de 66 duizend bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen hebben tot en met 12 juni uitstel van betaling bij de belastingdienst aangevraagd en gekregen. Van de bedrijven met 2 tot...

Artikelen

Meer zicht op kleine innovatieve bedrijven in Nederland

Meer zicht op kleine innovatieve bedrijven in Nederland

Artikelen

Kleiner deel mkb heeft behoefte aan externe financiering

Van het midden- en kleinbedrijf (mkb) had 20 procent behoefte aan externe financiering in de periode van juli 2018 tot juli 2019. Dat is minder dan een jaar eerder. Toen gaf 24 procent aan een...

Artikelen

Ondernemers in het mkb voelen meer spanning op de arbeidsmarkt

Er zijn beduidend meer ondernemers binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) die verwachten in 2022 hun personeelsbestand uit te breiden, dan ondernemers die krimp voorzien.Tegelijkertijd hebben...

Artikelen

Regionaal-Economische Kengetallen MKB

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.

Cijfers

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2020

Tabel met uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers binnen het midden- en kleinbedrijf en leveranciers buiten het midden- en kleinbedrijf in 2020.

Cijfers

Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, 2021

Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, naar stadsdeel en winkelgebied, 2021

Cijfers

Omzetontwikkeling en werknemers in Gouda, 2018 - 2020

Omzetontwikkeling en werknemers bij MKB-bedrijven in de gemeente Gouda, 2018 - 2020

Cijfers

Omzetindicator MKB-bedrijven in Den Haag, 2021-2022

Omzet van het MKB detailhandel en horeca en dienstverlening in Den Haag, naar 8 straten, 2021-2022

Cijfers

Kleine bedrijven innoveren minder vaak dan grote

Kleine bedrijven doen minder vaak aan innovatie dan grotere bedrijven. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, neemt ook het aandeel innovatieve bedrijven toe.

Artikelen

Vooral horeca doet beroep op tegemoetkoming schade COVID-19

Aan 60 procent van de horecabedrijven met minder dan 250 werkzame personen was op 15 mei 2020 een uitkering toegekend vanuit de regeling TOGS.

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2016, vierde kwartaal

Internationale activiteiten van het zelfstandig MKB in Nederland nader belicht.

Publicaties

Familiebedrijven in Nederland, 2020

In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht. In de resultaten komen naast het aantal bedrijven, ook cijfers aan bod over het aantal werknemersbanen, werknemers...

Publicaties

Familiebedrijven in Nederland 2019-2020

In deze tabellenset worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht.

Cijfers