Zoekresultaten

27 resultaten voor keyword:midden- en kleinbedrijf
27 resultaten voor keyword:midden- en kleinbedrijf

Pagina 1 van 2

Drie kwart van de ondernemers probeert productiviteit te verhogen

Drie kwart van de ondernemers geeft aan maatregelen te nemen om de productiviteit binnen hun bedrijf te verhogen. De maatregelen die zij het meest noemen zijn investeringen in technologie en...

Artikelen

SDG 9.2 Duurzame bedrijvigheid

Sustainable Development Goal (SDG) 9.2 Industrie, innovatie en infrastructuur: duurzame bedrijvigheid heeft als doel het bedrijfsleven sterker en duurzamer te maken. Het gaat in Nederland vooral om...

Dashboards

Ruim 1,5 miljoen mkb-bedrijven in Nederland

Aan het begin van 2024 telde Nederland ruim 1,56 miljoen mkb-bedrijven. Dat is bijna 69 procent meer dan tien jaar geleden, toen er ruim 926 duizend mkb-bedrijven waren.

Artikelen

Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, 2022

Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, naar stadsdeel en winkelgebied, 2022

Cijfers

Relatief weinig bedrijven hebben problematische schulden

Voor bijna 95 procent van de bedrijven is de schuldenlast dragelijk. Ruim 5 procent van de bedrijven beoordeelt de schuldenlast als problematisch. Het beeld van de schuldenlast van bedrijven in...

Artikelen

Omzetontwikkeling MKB-bedrijven gemeente Gouda, 2021-2022

Omzetontwikkeling en werknemers MKB-bedrijven gemeente Gouda, 2021-2022

Cijfers

Financieringsmonitor 2022

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

Kleine bedrijven innoveren minder vaak dan grote

Kleine bedrijven doen minder vaak aan innovatie dan grotere bedrijven. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, neemt ook het aandeel innovatieve bedrijven toe.

Artikelen

Kostenstijgingen vaker doorberekend binnen mkb dan grootbedrijf

Het merendeel van de ondernemers binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) berekent de stijgende grondstofkosten door aan klanten.

Artikelen

Familiebedrijven in Nederland, 2020

In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht. In de resultaten komen naast het aantal bedrijven, ook cijfers aan bod over het aantal werknemersbanen, werknemers...

Publicaties

Mkb vraagt minder financiering aan dan voor corona

Ongeveer evenveel midden- en kleinbedrijven (mkb) hadden in juli 2020 tot juli 2021 een financieringsbehoefte en verkenden vervolgens de mogelijkheden als twee jaar eerder.

Artikelen

Ondernemers in het mkb voelen meer spanning op de arbeidsmarkt

Er zijn beduidend meer ondernemers binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) die verwachten in 2022 hun personeelsbestand uit te breiden, dan ondernemers die krimp voorzien.Tegelijkertijd hebben...

Artikelen

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf Europees vergeleken

In deze publicatie wordt de economische omvang van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) vergeleken met het mkb in andere Europese landen.

Publicaties

Economisch beeld mkb in het tweede kwartaal 2021 iets positiever

Het economisch beeld van het mkb is in het tweede kwartaal van dit jaar in vergelijking met het eerste kwartaal 2021 licht verbeterd. In de mkb-conjunctuurklok van het tweede kwartaal presteren tien...

Artikelen

Behoefte mkb aan nieuwe externe financiering blijft op hetzelfde niveau

Tussen juli 2019 en juli 2020 had 22 procent van alle mkb-bedrijven behoefte aan nieuwe externe financiering. Dit blijkt uit de Financieringsmonitor.

Artikelen

Financieringsmonitor 2020

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

Bijna kwart van het kleinbedrijf denkt minder te investeren in 2021

Nederlandse ondernemers verwachten minder te investeren in 2021. In het kleinbedrijf voorziet een kwart van de bedrijven minder investeringen. De coronacrisis heeft de investeringsplannen vooral...

Artikelen

Helft gesteunde mkb-bedrijven gebruikt meer dan één noodregeling

Van alle bedrijven in het midden- en kleinbedrijf met 2 tot 250 werkzame personen maakt 40 procent gebruik van minstens een van drie grote financiële noodmaatregelen. Van deze gesteunde bedrijven...

Artikelen

31 procent bedrijven met 10-250 werkzame personen kreeg uitstel belasting

Bijna 21 duizend van de 66 duizend bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen hebben tot en met 12 juni uitstel van betaling bij de belastingdienst aangevraagd en gekregen. Van de bedrijven met 2 tot...

Artikelen

Vooral horeca doet beroep op tegemoetkoming schade COVID-19

Aan 60 procent van de horecabedrijven met minder dan 250 werkzame personen was op 15 mei 2020 een uitkering toegekend vanuit de regeling TOGS.

Artikelen

Feiten en cijfers over de horeca

In het eerste kwartaal 2020 waren er binnen de horeca 61 775 bedrijven. Het merendeel (61 715 bedrijven) was midden- en kleinbedrijf (mkb).

Artikelen

Meer zicht op kleine innovatieve bedrijven in Nederland

Meer zicht op kleine innovatieve bedrijven in Nederland

Artikelen

Kleiner deel mkb heeft behoefte aan externe financiering

Van het midden- en kleinbedrijf (mkb) had 20 procent behoefte aan externe financiering in de periode van juli 2018 tot juli 2019. Dat is minder dan een jaar eerder. Toen gaf 24 procent aan een...

Artikelen

Bedrijfsleven; omzet, bedrijfstak (SBI 2008), regio

Omzet Standaard bedrijfsindeling(SBI 2008),regio (landsdeel,provincie en COROP)

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2016, vierde kwartaal

Internationale activiteiten van het zelfstandig MKB in Nederland nader belicht.

Publicaties