Financieringsmonitor 2022

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

De Financieringsmonitor verschaft inzicht in de mate waarin het mkb behoefte heeft aan financiering voor haar bedrijfsvoering en hoe succesvol die zoektocht naar externe middelen is. Met een enquête onder 4 980 ondernemingen is de gehele zoektocht naar financiering in beeld gebracht: van behoefte tot aan uitkomst. Ook de impact van belemmeringen die bedrijven ervaren in de bedrijfsvoering is onderzocht. Verder is er aandacht besteed aan de zoektocht van familiebedrijven naar financiering.

Daarnaast bevat de Financieringsmonitor een schets van recente ontwikkelingen op de Nederlandse financieringsmarkt voor acht vormen van financiering: bancair krediet, crowdfunding, direct lending, factoring, kredietunies, leasing, mkb-beurs en private equity.

Dit is de vijfde editie van de monitor uitgevoerd door het CBS. De uitkomsten gelden voor het mkb in de business economy in het jaar dat loopt van juli 2021 tot juli 2022.

Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.