Vooral horeca doet beroep op tegemoetkoming schade COVID-19

© CBS / Nikki van Toorn
Aan 60 procent van de horecabedrijven met minder dan 250 werkzame personen was op 15 mei 2020 een uitkering toegekend vanuit de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Van alle midden- en kleinbedrijven in de bedrijfstakken die in aanmerking kwamen voor TOGS had 26 procent een aanvraag ingediend, en goedkeuring gekregen. Dat meldt het CBS, op verzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Ministerie van EZK, op basis van voorlopige cijfers.

Ondernemingen in sectoren van het midden- en kleinbedrijf (mkb) die in het voorjaar van 2020 het meest zijn getroffen door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus, kunnen via de beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4 000 ontvangen. Binnen de horeca waren restaurants en cafés de deelbranches met de hoogste percentages bedrijven die gebruik maakten van deze regeling. Van de restaurants had 86 procent op 15 mei 2020 gebruik gemaakt van de regeling, van de cafés 81 procent. Andere bedrijfstakken waar RVO meer dan drie kwart van de bedrijven een uitkering toekende waren bijvoorbeeld winkels in dames-, heren- of onderkleding, kermisattracties en taxivervoer.

Mkb-bedrijven met toegekende TOGS1), 15 mei 2020
SectorBedrijven (%)Banen van werknemers (%)
Totaal8,717,8
Horeca60,185,3
Overige dienstverlening22,835,7
Vervoer en opslag20,210,3
Handel15,119,1
Cultuur, sport en recreatie13,257,1
Onderwijs11,89,6
Verhuur en overige zakelijke diensten7,220,9
Gezondheids- en welzijnszorg6,610,8
Informatie en communicatie2,14,2
Landbouw, bosbouw en visserij1,43,8
Verhuur en handel van onroerend goed1,23,5
Specialistische zakelijke diensten1,02,2
Nijverheid0,82,1
Financiële dienstverlening0,31,2
1)Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

In totaal maakte 26 procent van de 580 duizend mkb-bedrijven in bedrijfstakken die in aanmerking komen voor deze regeling, vóór 15 mei 2020 gebruik van TOGS. Van alle mkb-bedrijven is dit 9 procent.

Tegemoetkoming TOGS voor 752 duizend banen in mkb

De mkb-bedrijven waaraan tot 15 mei 2020 de TOGS werd toegekend waren eind 2019 goed voor 752 duizend banen voor werknemers, waarvan 305 duizend in de horeca en 160 duizend in de handel. Dat komt neer op 18 procent van alle banen van werknemers in het mkb. In de bedrijfstakken eet- en drinkgelegenheden en loterijen en kansspelen ging het om meer dan 85 procent van de banen, en in de overige persoonlijke dienstverlening (waaronder kappers en schoonheidssalons) om 74 procent van de banen.

TOGS bedient relatief veel bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen

RVO kende tot en met 15 mei 2020 aan 20 procent van alle mkb-bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen een tegemoetkoming in het kader van TOGS toe. Deze bedrijven voorzien in 30 procent van het totaal aantal banen bij bedrijven van deze omvang, en draaiden 16 procent van de totale omzet. Bij bedrijven met 10 of meer werkzame personen en bedrijven met 1 werkzame persoon waren deze percentages lager.

Van alle mkb-bedrijven kreeg 9 procent een TOGS toegekend. Deze bedrijven vertegenwoordigen 18 procent van alle banen van werknemers, en 7 procent van de totale omzet van het midden- en kleinbedrijf.

Toegekende TOGS1) aan mkb-bedrijven, 15 mei 2020
parameter1 werkzame persoon (%)2 tot en met 9 werkzame personen (%)10 tot en met 49 werkzame personen (%)50 tot en met 249 werkzame personen (%)Alle mkb-bedrijven (%)
bedrijven5,620,419,010,08,7
banen van werknemers9,929,520,910,817,8
omzet6,315,58,34,87,4
1)Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

Helft bedrijven met Qredits-krediet uitstel van betaling vanwege coronacrisis

Op 15 mei 2020 hadden 7 595 bedrijven een lening lopen bij Qredits, waarvan aan 3 735 bedrijven (49 procent) uitstel van aflossing was verleend in verband met de coronacrisis. De meeste bedrijven met een Qredits-lening zijn actief in de handel. Relatief veel bedrijven in de horeca en overige dienstverlening (beide 67 procent) hebben uitstel van aflossing gekregen.

Ook van het totale openstaande leenbedrag van 192 miljoen euro was bij ongeveer de helft sprake van uitstel van aflossing. De lenende bedrijven boden ruim 10 duizend banen voor werknemers; bij 71 procent van deze bedrijven werkte maar één persoon.

Bedrijven met lening bij Qredits, 15 mei 2020
SectorUitstel van betalingOverige bedrijven
Handel970905
Specialistische zakelijke diensten370525
Bouwnijverheid230635
Horeca580285
Overige dienstverlening440215
Verhuur en overige zakelijke diensten155250
Gezondheids- en welzijnszorg190215
Nijverheid (geen bouw)165175
Onderwijs200135
Vervoer en opslag150160
Cultuur, sport en recreatie155110
Informatie en communicatie85150
Financiële dienstverlening1050
Landbouw, bosbouw en visserij2035
Verhuur en handel van onroerend goed1525


In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd of uitgebreid. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat probeert het CBS de deelname aan en effecten van deze maatregelen in kaart te brengen. Aan de lijsten met aanvragende bedrijven die worden geleverd door uitvoeringsinstanties zoals RVO en Qredits voegt het CBS achtergrondinformatie over deze bedrijven toe. In de komende maanden zullen van meer regelingen gegevens beschikbaar komen. Bovenstaande cijfers geven de stand op 15 mei 2020 weer.