Helft gesteunde mkb-bedrijven gebruikt meer dan één noodregeling

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Van alle bedrijven in het midden- en kleinbedrijf met 2 tot 250 werkzame personen maakt 40 procent gebruik van minstens een van drie grote financiële noodmaatregelen. Van deze gesteunde bedrijven maakt 49 procent gebruik van twee of drie noodregelingen. Het gaat om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-1), Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en uitstel van betaling van belastingen. Naast deze drie grote regelingen is het gebruik van een aantal kleinere regelingen onderzocht, die ook vaak in combinatie met de grote regelingen worden gebruikt. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over steunmaatregelen voor bedrijven, gemaakt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
De overheid heeft ter ondersteuning van ondernemers tijdens de coronacrisis een aantal financiële regelingen ingevoerd of uitgebreid. Tot en met 31 juli 2020 maakten 164 duizend (40 procent) van de bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen gebruik van een of meer grote of kleinere regelingen. Vrijwel al deze bedrijven (163 duizend) gebruikten minstens een van de drie grote regelingen. Het aantal goedgekeurde steunaanvragen is iets groter, omdat niet aan elke aanvraag een bedrijf gekoppeld kan worden, en soms meerdere aanvragen bij hetzelfde bedrijf horen.

Meer dan drie kwart van de bedrijven in Nederland betreft eenmanszaken, die relatief weinig gebruik maken van de onderzochte regelingen (11 procent). Speciaal voor deze bedrijven is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Omdat deze regeling niet is onderzocht, worden bedrijven met 1 werkzame persoon verder buiten beschouwing gelaten in dit nieuwsbericht. Dit geldt ook voor bedrijven met meer dan 250 werkzame personen, omdat verschillende steunmaatregelen specifiek gericht zijn op het mkb.

Overlap bij gebruik grote regelingen

Bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen die een beroep deden op de NOW-1, TOGS of uitstel van betaling van belastingen, maakten in bijna de helft van de gevallen (49 procent) gebruik van twee of drie regelingen. Van de drie grote steunmaatregelen werd de NOW-1 het meest gebruikt, door 106,5 duizend bedrijven. Onder bedrijven die gebruik maken van meerdere regelingen komt de combinatie NOW-1 en TOGS met 35,3 duizend bedrijven het vaakst voor. Daarna combineren bedrijven het vaakst de NOW-1, TOGS en belastinguitstel (22,5 duizend bedrijven).

Gebruik van grote financiële noodmaatregelen door bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen95 090 totaal TOGS, 64 125 totaal Belastinguitstel, 106 540 totaal NOW-1, 35 280 NOW-1 en TOGS, 5 275 TOGS en Belastinguitstel, 31 295 Alleen NOW-1, 17 485 NOW-1 en Belastinguitstel, 22 480 TOGS, NOW-1 en Belastinguitstel, 18 885 Alleen Belastinguitstel, 32 055 Alleen TOGSGebruik van grote financiële noodmaatregelen door bedrijven met2 tot 250 werkzame personen95 090totaal TOGS64 125totaalBelastinguitstel106 540totaal NOW-135 280NOW-1 en TOGS5 275TOGS enBelastinguitstel31 295Alleen NOW-117 485NOW-1 enBelastinguitstel22 480TOGS, NOW-1 enBelastinguitstel18 885AlleenBelastinguitstel32 055Alleen TOGS

Relatief veel regelingen bij bedrijven van 10 tot 50 werkzame personen

Inclusief de kleinere noodmaatregelen maken bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen met 58 procent relatief het vaakst gebruik van een of meer regelingen. Meer dan de helft van de keren betreft het twee of meer regelingen. Ook bedrijven met 50 tot 250 werkzame personen maakten relatief vaak gebruik van één (25 procent) of meer (28 procent) regelingen.

Ongeveer twee derde van de microbedrijven met 2 tot 10 werkzame personen maakte geen gebruik van steunmaatregelen.

Gebruik van financiële noodmaatregelen (incl. kleinere regelingen) door bedrijven, naar grootteklasse
 1 regeling (%)2 regelingen (%)3 regelingen (%)4 regelingen (%)geen regelingen (%)
2 tot 10 werkzame personen19135063
10 tot 50 werkzame personen242111142
50 tot 250 werkzame personen25207148
Totaal (2-250 werkzame personen)20146060
Bron: CBS, RVO, Belastingdienst, UWV, Techleap.nl, Qredits

Ook kleinere regelingen vaak gecombineerd met grote regeling

Naast de breed gedefinieerde regelingen (TOGS, NOW-1 en belastinguitstel) bestaan er nog andere steunmaatregelen voor specifiekere doelgroepen. Bedrijven die daarvan gebruik maken ontvangen vaak ook steun door een of meer grotere regelingen.

De ruim 3 duizend bedrijven die tot en met 31 juli een lening en garantie kregen in het kader van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C), maakten bijna allemaal ook aanspraak op de NOW-1, TOGS of belastinguitstel. Dit was ook het geval bij ongeveer 70 procent van de bedrijven met een tegemoetkoming voor de sierteeltsector, en bij ongeveer 80 procent van de bedrijven met uitstel van aflossing op een lening bij Qredits, en de startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die een Corona-OverbruggingsLening (COL krediet) kregen.

Niet alle kleinere regelingen overlappen met een of meer grote regelingen. Van de bijna 900 bedrijven die gebruik maken van de tegemoetkoming voor fritesaardappeltelers heeft slechts 9 procent een beroep gedaan op de TOGS, NOW-1 of uitstel van betaling van belasting.

Gebruik van kleinere financiële noodmaatregelen door bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen
 Maakt geen gebruik van NOW-1, TOGS of BelastinguitstelMaakt ook gebruik van NOW-1, TOGS of Belastinguitstel
BMKB-C1002960
Tegemoetkoming sierteeltsector380870
Qredits uitstel van aflossing225990
Tegemoetkoming fritesaardappeltelers78580
COL krediet85335
Qredits corona-overbruggingskrediet20210
BL-C lening25110
GO-C lening030
Bron: CBS, RVO, Belastingdienst, UWV, Techleap.nl, Qredits

Een overzicht van de verschillende financiële noodmaatregelen met toelichting staat hier.