Zoekresultaten

56 resultaten voor keyword:middelbaar beroepsonderwijs
56 resultaten voor keyword:middelbaar beroepsonderwijs

Pagina 1 van 3

Loopbanen van gediplomeerden in zorg en welzijn

Analyse van het verloop van loopbanen in zorg en welzijn aan de hand van sequentieplots.

Artikelen

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2021/’22

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2022 van mbo-uitstromers uit studiejaar 2021/'22.

Cijfers

Door- en uitstroom mbo-studenten 2021/’22

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-studenten uit studiejaar 2021/'22.

Cijfers

Jongeren in een kwetsbare Positie, 2014/’15

Tabellenset en bestand over jongeren in een kwetsbare positie in 2014/’15

Cijfers

Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2022

Tabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2020/’21 hun diploma hebben behaald uitgesplitst naar instelling en regio.

Cijfers

Studenten VONK MBO-opleiding uit Hoorn winnen ConjunctuurBekerStrijd

De eerstejaars klas van de VONK MBO-opleiding Vakexpert Agro Handel en Logistiek uit Hoorn won op 9 maart jl. de ConjunctuurBekerStrijd van het CBS.

Artikelen

Economische zelfstandigheid mbo 2014-2021

Economische zelfstandigheid van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na studiejaar 2013/'14 t/m 2020/'21.

Cijfers

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten

Verkennend onderzoek naar een alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten.

Cijfers

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten

In dit rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Er wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor...

Publicaties

Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de studiejaren 2013/’14 tot en met 2020/’21.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2019/’20

Tabellenset over de arbeidsmarktpositie in oktober 2020 en oktober 2021 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2019/’20.

Cijfers

Jongeren relatief vaak naar middelbaar beroepsonderwijs

Jongeren tot 25 jaar gaan na het voortgezet onderwijs vaker naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), dan naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo). 9 procent van...

Artikelen

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2020/’21

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2020/'21.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2020/’21

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2020 van mbo-uitstromers uit studiejaar 2020/'21.

Cijfers

Door- en uitstroom mbo-studenten 2020/’21

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-studenten uit studiejaar 2020/'21.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2018/’19

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2019 en oktober 2020 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2018/’19

Cijfers

Instroom en studieuitval van opleidingen in zorg en welzijn

In deze tabel staat informatie over het aantal eerstejaars studenten die beginnen en stoppen in het zorg- en welzijn onderwijs op mbo, hbo, en wo-niveau.

Cijfers

Minder studieuitval in opleidingen in zorg en welzijn

De uitval onder eerstejaarsstudenten op het gebied van zorg en welzijn is voor mbo-, hbo- en universitaire opleidingen de afgelopen 10 jaar gedaald. In studiejaar 2020/’21 stopte in zorg en welzijn...

Artikelen

Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021

Tabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2019/’20 hun diploma hebben behaald uitgesplitst naar instelling en regio.

Cijfers

Mbo; studenten, niveau, leerweg, migratieachtergrond

Studenten aan het middelbaar onderwijs Niveau, leerweg, migratieachtergrond

Cijfers

Mbo; studenten, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Cijfers

Hoe hebben mbo-gediplomeerden het begin van de coronaperiode ervaren?

Dit artikel gaat in op het thuiswerken, minder of juist meer uren gaan werken, stress van het werk en verlies van werkzekerheid van schoolverlaters die vlak voor de coronapandemie hun diploma hebben...

Publicaties

Mbo-arbeidsmarkt gediplomeerden & instellingsverlaters

Tabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2019 en oktober 2020 van mbo-gediplomeerden en niet gediplomeerde mbo-instellingenverlaters uit schooljaar 2018/’19.

Cijfers

Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke problemen van jongeren en hun juridische ouders het sterkst samenhangen met de kans op voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs en het...

Cijfers

Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten

Dit onderzoek bestudeert welke problemen van jongeren en hun juridische ouders het sterkst samenhangen met voortijdig schoolverlaten. Hierbij is gebruikt gemaakt van logistische regressieanalyses...

Publicaties