Zoekresultaten

49 resultaten voor keyword:middelbaar beroepsonderwijs
49 resultaten voor keyword:middelbaar beroepsonderwijs

Pagina 1 van 2

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2008, 2009, 2013 en 2018 van mbo-uitstromers schooljaar 2007/’08

Cijfers

Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2019

Maatwerktabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2017/’18 hun diploma hebben behaald uitgesplitst naar instelling en regio.

Cijfers

Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2019/’20

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2019/'20.

Cijfers

Dashboard Arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de schooljaren 2013/’14 tot en met 2018/’19.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2012/’13-2015/’16

Tabellenset over de arbeidsmarktpositie 1 jaar na uitstroom van mbo-uitstromers uit schooljaren 2012/’13-2015/’16.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2019/’20

Tabellenset over de arbeidsmarktpositie in oktober 2020 en oktober 2021 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2019/’20.

Cijfers

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten

Verkennend onderzoek naar een alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2018/’19

Tabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2019 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2018/'19.

Cijfers

Economische zelfstandigheid mbo 2014-2021

Economische zelfstandigheid van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na studiejaar 2013/'14 t/m 2020/'21.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2020/’21

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2020/'21.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2018 en oktober 2019 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2017/’18

Cijfers

Voortijdig schoolverlaten en multiproblematiek

Onderzoek naar het verband tussen voortijdig schoolverlaten en multiproblematiek.

Cijfers

Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de schooljaren 2013/’14 tot en met 2019/’20.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2019/’20

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2020 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2019/'20.

Cijfers

Leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2020/’21*

Leerlingen in leerjaar 2 en 4 van het voortgezet onderwijs uitgesplitst naar onderwijssoort, geslacht, woongemeente, GGD-regio en stedelijkheid.

Cijfers

Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2018/’19

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2018/'19.

Cijfers

Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten

Dit onderzoek bestudeert welke problemen van jongeren en hun juridische ouders het sterkst samenhangen met voortijdig schoolverlaten. Hierbij is gebruikt gemaakt van logistische regressieanalyses...

Publicaties

Mbo-arbeidsmarkt gediplomeerden & instellingsverlaters

Tabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2019 en oktober 2020 van mbo-gediplomeerden en niet gediplomeerde mbo-instellingenverlaters uit schooljaar 2018/’19.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2020/’21

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2020 van mbo-uitstromers uit studiejaar 2020/'21.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2018/’19

Tabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2019 en oktober 2020 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2018/’19.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2018/’19

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2018/'19.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers naar locaties

Tabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters van ROC Twente, ROC Zadkine, ROC Midden Nederland, ROC Mondriaan, ROC Albeda, ROC TOP en ROC Amsterdam uit schooljaar 2016/'17, 2017/’18...

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2016/’17

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 en oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/’17

Cijfers

Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke problemen van jongeren en hun juridische ouders het sterkst samenhangen met de kans op voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs en het...

Cijfers

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten

In dit rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Er wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor...

Publicaties