Auteur: Brenda Bos, Robbert Molenaar, Jochem Zweerink

Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten

Over deze publicatie

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke problemen van jongeren en hun juridische ouders het sterkst samenhangen met de kans op voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Hierbij is gebruikt gemaakt van logistische regressieanalyses waarbij rekening gehouden wordt met de achtergrondkenmerken van de jongeren en het huishouden en de onderliggende verbanden tussen problemen.