Zoekresultaten

897 resultaten voor keyword:macro-economie
897 resultaten voor keyword:macro-economie

Pagina 3 van 36

De economie van de Nederlandse Noordzee en kust

Dit rapport bevat een reeks van economische indicatoren voor de Nederlandse Noordzee, de kuststrook en de Nederlandse zeehavens voor de jaren 2015 tot en met 2021.

Artikelen

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Arbeidsinkomensquote; toegerekend arbeidsinkomen;beloning van arbeid Bedrijfstak

Cijfers

Minder winst niet-financiële bedrijven in 1e kwartaal 2023

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het eerste kwartaal van 2023 uit op 77,7 miljard euro. Dat is 7,6 miljard euro minder dan in het eerste kwartaal van 2022.

Artikelen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen

Bruto binnenlands product naar productiecomponenten, bestedingencategoriëen en inkomensbestanddelen, jaargegevens

Cijfers

Economisch beeld weer negatiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in mei opnieuw negatiever.

Artikelen

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken

Cijfers

CBS-database brengt productieketens Nederlandse economie in kaart

Productieketens spelen een grote rol in de Nederlandse economie en zijn tegelijkertijd kwetsbaar voor verstoringen

Artikelen

Kwart groei Nederlandse economie stroomt naar buitenland

In 2022 groeide de economie met 10 procent, in lopende prijzen. Van deze groei kwam drie kwart als beschikbaar inkomen in Nederland terecht, een kwart stroomde naar het buitenland.

Artikelen

Economisch beeld opnieuw negatiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in april negatiever.

Artikelen

Economisch beeld opnieuw wat negatiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in maart weer negatiever.

Artikelen

Niet-financiële bedrijven boeken opnieuw meer winst

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het vierde kwartaal van 2022 uit op 85 miljard euro. Dat is de grootste winst geboekt sinds het begin van de tijdreeks in 1999.

Artikelen

Supply chain netwerken in de Nederlandse economie, 2018

Eerste analyseresultaten over ‘supply chains’ en ‘supply chain netwerken’ met een experimentele dataset op bedrijfsniveau voor 2018

Artikelen

Economisch beeld negatiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in februari negatiever.

Artikelen

Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens

Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens Samenstelling huishouden, huishoudinkomen, inkomensbron

Cijfers

Grondstofvoetafdruk van consumptie gedaald tot 7 duizend kilo per persoon

Sinds 2010 is de zogeheten grondstofvoetafdruk van de Nederlandse consumptie meer dan 30 procent afgenomen. In 2020 werd per inwoner gemiddeld ruim 7 duizend kilo grondstoffen gewonnen om te voorzien...

Artikelen

Economisch beeld negatief

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in januari negatief.

Artikelen

Vakanties van Nederlanders; kerncijfers

Participatie, aantal vakanties, vakantiedagen, overnachtingen, uitgaven Organisatiegraad, accommodatie, vervoermiddel, verblijfsduur

Cijfers

Huishoudens blijven sparen

In het derde kwartaal van 2022 bedroegen de besparingen van huishoudens 12,2 miljard euro. Dit is 160 miljoen euro minder dan in het derde kwartaal van 2021.

Artikelen

Economisch beeld negatiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in december negatiever dan in november.

Artikelen

Niet-financiële bedrijven boeken opnieuw meer winst

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het derde kwartaal van 2022 uit op 84,5 miljard euro. Dat is de grootste winst geboekt sinds het begin van de tijdreeks in 1999.

Artikelen

Broeikasgassen in de Nederlandse economie

Dit artikel in de reeks De Nederlandse economie beschrijft de relatie tussen broeikasgasuitstoot en economische activiteiten.

Publicaties

Economisch beeld weer minder positief

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in november minder positief dan in oktober.

Artikelen

Economisch beeld opnieuw minder positief

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in oktober opnieuw minder positief.

Artikelen

ICT, kennis en economie 2022

In deze twaalfde editie van ICT, kennis en economie beschrijft het CBS de meest actuele gegevens over de Nederlandse kenniseconomie in brede zin. Officiële statistieken over de thema’s ICT, R&D en...

Publicaties