Financiële balansen en transacties; sectoren, nr, 1995- Kw4 2023

Financiële balansen en transacties; sectoren, nr, 1995- Kw4 2023

Institutionele sectoren Niet-geconsolideerd/geconsolideerd Balansstanden en transacties Perioden Vorderingen Totaal (mln euro) Vorderingen Monetair goud en SDR's Totaal (mln euro) Vorderingen Monetair goud en SDR's Monetair goud (mln euro) Vorderingen Monetair goud en SDR's SDR's (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's Totaal (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's Chartaal geld (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's Girale deposito's (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's Spaartegoeden en overige deposito's Totaal (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's Spaartegoeden en overige deposito's Spaartegoeden (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's Spaartegoeden en overige deposito's Overige deposito's (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Beginbalans 2023* 17.664.827 50.908 33.745 17.163 2.303.198 22.120 964.400 1.316.678 435.574 881.104
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2023* -61.959 562 0 562 -123.290 3.001 -147.291 21.000 34.831 -13.831
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2023* -22.624 2.684 3.185 -501 -4.507 0 -2.691 -1.816 -10 -1.806
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* -74.136 2.684 3.185 -501 -4.507 0 -2.691 -1.816 -10 -1.806
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2023* 51.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Eindbalans 2023* 17.580.244 54.154 36.930 17.224 2.175.401 25.121 814.418 1.335.862 470.395 865.467
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd Beginbalans 2023* 9.888.310 50.908 33.745 17.163 819.212 1 148.290 670.921 19.509 651.412
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd Financiële transacties 2023* 3.699 562 0 562 -20.478 10 -15.775 -4.713 2.882 -7.595
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd Overige mutaties 2023* -262.270 2.684 3.185 -501 -3.867 0 -2.209 -1.658 0 -1.658
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* -258.951 2.684 3.185 -501 -3.867 0 -2.209 -1.658 0 -1.658
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd Overige volumemutaties 2023* -3.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd Eindbalans 2023* 9.629.739 54.154 36.930 17.224 794.867 11 130.306 664.550 22.391 642.159
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd Beginbalans 2023* 3.045.395 391.090 5.597 244.061 141.432 141.432
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2023* 35.011 -15.201 824 -49.322 33.297 33.297
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2023* -220.197 -661 0 -1.328 667 667
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* -40.858 -661 0 -1.328 667 667
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2023* -179.339 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd Eindbalans 2023* 2.860.209 375.228 6.421 193.411 175.396 175.396
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd Beginbalans 2023* 2.632.897 391.090 5.597 244.061 141.432 141.432
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd Financiële transacties 2023* 37.725 -15.201 824 -49.322 33.297 33.297
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd Overige mutaties 2023* -219.838 -661 0 -1.328 667 667
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* -40.499 -661 0 -1.328 667 667
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd Overige volumemutaties 2023* -179.339 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd Eindbalans 2023* 2.450.784 375.228 6.421 193.411 175.396 175.396
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd Beginbalans 2023* 11.444.290 50.908 33.745 17.163 1.243.111 1.958 507.276 733.877 733.877
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2023* -135.657 562 0 562 -138.404 6 -88.612 -49.798 -49.798
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2023* 25.997 2.684 3.185 -501 -3.820 0 -1.347 -2.473 -2.473
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* -204.854 2.684 3.185 -501 -3.820 0 -1.347 -2.473 -2.473
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2023* 230.851 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd Eindbalans 2023* 11.334.630 54.154 36.930 17.224 1.100.887 1.964 417.317 681.606 681.606
Financiële instellingen Geconsolideerd Beginbalans 2023* 9.455.788 50.908 33.745 17.163 739.026 1 128.538 610.487 610.487
Financiële instellingen Geconsolideerd Financiële transacties 2023* -46.909 562 0 562 -25.986 10 -16.122 -9.874 -9.874
Financiële instellingen Geconsolideerd Overige mutaties 2023* -16.898 2.684 3.185 -501 -3.651 0 -1.258 -2.393 -2.393
Financiële instellingen Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* -203.984 2.684 3.185 -501 -3.651 0 -1.258 -2.393 -2.393
Financiële instellingen Geconsolideerd Overige volumemutaties 2023* 187.086 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Geconsolideerd Eindbalans 2023* 9.391.981 54.154 36.930 17.224 709.389 11 111.158 598.220 598.220
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd Beginbalans 2023* 3.420.055 50.908 33.745 17.163 948.362 1.155 372.056 575.151 575.151
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2023* 146.175 562 0 562 -157.691 -102 -70.083 -87.506 -87.506
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2023* -333.100 2.684 3.185 -501 -2.190 0 -465 -1.725 -1.725
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* -332.663 2.684 3.185 -501 -2.190 0 -465 -1.725 -1.725
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2023* -437 0 0 0 0 0 0 0 0
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd Eindbalans 2023* 3.233.130 54.154 36.930 17.224 788.481 1.053 301.508 485.920 485.920
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd Beginbalans 2023* 2.998.240 50.908 33.745 17.163 583.613 1 81.956 501.656 501.656
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd Financiële transacties 2023* 258.298 562 0 562 -42.233 10 -7.171 -35.072 -35.072
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd Overige mutaties 2023* -335.387 2.684 3.185 -501 -2.192 0 -470 -1.722 -1.722
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* -334.950 2.684 3.185 -501 -2.192 0 -470 -1.722 -1.722
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd Overige volumemutaties 2023* -437 0 0 0 0 0 0 0 0
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd Eindbalans 2023* 2.921.151 54.154 36.930 17.224 539.188 11 74.315 464.862 464.862
Centrale bank Niet-geconsolideerd Beginbalans 2023* 460.532 50.908 33.745 17.163 217.141 0 0 217.141 217.141
Centrale bank Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2023* -94.529 562 0 562 -88.887 0 0 -88.887 -88.887
Centrale bank Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2023* 10.341 2.684 3.185 -501 -129 0 0 -129 -129
Centrale bank Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* 10.341 2.684 3.185 -501 -129 0 0 -129 -129
Centrale bank Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centrale bank Niet-geconsolideerd Eindbalans 2023* 376.344 54.154 36.930 17.224 128.125 0 0 128.125 128.125
Centrale bank Geconsolideerd Beginbalans 2023* 460.532 50.908 33.745 17.163 217.141 0 0 217.141 217.141
Centrale bank Geconsolideerd Financiële transacties 2023* -94.529 562 0 562 -88.887 0 0 -88.887 -88.887
Centrale bank Geconsolideerd Overige mutaties 2023* 10.341 2.684 3.185 -501 -129 0 0 -129 -129
Centrale bank Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* 10.341 2.684 3.185 -501 -129 0 0 -129 -129
Centrale bank Geconsolideerd Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centrale bank Geconsolideerd Eindbalans 2023* 376.344 54.154 36.930 17.224 128.125 0 0 128.125 128.125
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd Beginbalans 2023* 2.959.523 731.221 1.155 372.056 358.010 358.010
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2023* 240.704 -68.804 -102 -70.083 1.381 1.381
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2023* -343.441 -2.061 0 -465 -1.596 -1.596
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* -343.004 -2.061 0 -465 -1.596 -1.596
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2023* -437 0 0 0 0 0
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd Eindbalans 2023* 2.856.786 660.356 1.053 301.508 357.795 357.795
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd Beginbalans 2023* 2.945.848 723.976 1.155 369.580 353.241 353.241
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd Financiële transacties 2023* 238.068 -69.982 -102 -69.467 -413 -413
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd Overige mutaties 2023* -343.142 -2.063 0 -470 -1.593 -1.593
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* -342.705 -2.063 0 -470 -1.593 -1.593
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd Overige volumemutaties 2023* -437 0 0 0 0 0
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd Eindbalans 2023* 2.840.774 651.931 1.053 299.643 351.235 351.235
Overige deposito-instellingen Niet-geconsolideerd Beginbalans 2023* 2.957.574 730.780 1.155 371.649 357.976 357.976
Overige deposito-instellingen Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2023* 241.302 -68.653 -102 -69.893 1.342 1.342
Overige deposito-instellingen Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2023* -343.463 -2.061 0 -465 -1.596 -1.596
Overige deposito-instellingen Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* -343.026 -2.061 0 -465 -1.596 -1.596
Overige deposito-instellingen Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2023* -437 0 0 0 0 0
Overige deposito-instellingen Niet-geconsolideerd Eindbalans 2023* 2.855.413 660.066 1.053 301.291 357.722 357.722
Overige deposito-instellingen Geconsolideerd Beginbalans 2023* 2.944.144 723.691 1.155 369.306 353.230 353.230
Overige deposito-instellingen Geconsolideerd Financiële transacties 2023* 238.641 -69.870 -102 -69.316 -452 -452
Overige deposito-instellingen Geconsolideerd Overige mutaties 2023* -343.164 -2.063 0 -470 -1.593 -1.593
Overige deposito-instellingen Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* -342.727 -2.063 0 -470 -1.593 -1.593
Overige deposito-instellingen Geconsolideerd Overige volumemutaties 2023* -437 0 0 0 0 0
Overige deposito-instellingen Geconsolideerd Eindbalans 2023* 2.839.621 651.758 1.053 299.520 351.185 351.185
Geldmarkfondsen Niet-geconsolideerd Beginbalans 2023* 1.949 441 0 407 34 34
Geldmarkfondsen Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2023* -598 -151 0 -190 39 39
Geldmarkfondsen Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2023* 22 0 0 0 0 0
Geldmarkfondsen Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* 22 0 0 0 0 0
Geldmarkfondsen Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 0 0 0
Geldmarkfondsen Niet-geconsolideerd Eindbalans 2023* 1.373 290 0 217 73 73
Geldmarkfondsen Geconsolideerd Beginbalans 2023* 1.929 441 0 407 34 34
Geldmarkfondsen Geconsolideerd Financiële transacties 2023* -598 -151 0 -190 39 39
Geldmarkfondsen Geconsolideerd Overige mutaties 2023* 22 0 0 0 0 0
Geldmarkfondsen Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* 22 0 0 0 0 0
Geldmarkfondsen Geconsolideerd Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 0 0 0
Geldmarkfondsen Geconsolideerd Eindbalans 2023* 1.353 290 0 217 73 73
Overige financiële instellingen Niet-geconsolideerd Beginbalans 2023* 5.904.745 184.494 444 114.148 69.902 69.902
Overige financiële instellingen Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2023* -324.531 2.523 59 -17.840 20.304 20.304
Overige financiële instellingen Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2023* 282.861 -1.645 0 -875 -770 -770
Overige financiële instellingen Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* 51.573 -1.645 0 -875 -770 -770
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat financiële transacties, overige mutaties en balansen van de Nederlandse economie. Het geeft inzicht in veel aspecten van de financiële situatie in Nederland. Zoals de hoogte van de overheidsschuld, van de hypotheekschuld van huishoudens, het aandelenbezit van beleggingsinstellingen en de verstrekte kredieten door financiële instellingen. In deze tabel worden de sectoren zowel geconsolideerd als niet-geconsolideerd gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens vanaf 1995.
Kwartaalgegevens vanaf het eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2020 zijn definitief. Gegevens van 2021, 2022 en 2023 hebben de status voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 24 juni 2024
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs de nationale rekeningen gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Vorderingen
Totaal
Monetair goud en SDR's
Monetair goud omvat alle goud dat niet voor industriële doeleinden is bestemd en niet in de vorm van kostbaarheden wordt aangehouden. Monetair goud wordt uitsluitend waargenomen bij De Nederlandsche Bank (DNB). De bijzondere trekkingsrechten (SDR's) omvatten de door het IMF gecreëerde internationale deviezenreserves.
Totaal
Monetair goud
Monetair goud omvat alle goud dat niet voor industriële doeleinden is bestemd en niet in de vorm van kostbaarheden wordt aangehouden. Monetair goud is goud dat eigendom is van monetaire autoriteiten (in Nederland is dat De Nederlandsche Bank) en dat als bestanddeel van de reserves wordt aangehouden.
SDR's
SDR's zijn 'Special Drawing Rights' (ook wel bijzondere trekkingsrechten). SDR's zijn door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gecreëerde internationale reserves, die als aanvulling op bestaande reserves aan de leden van het Fonds worden toegewezen.
Chartaal geld en deposito's
Chartaal geld bestaat uit bankbiljetten en munten die door monetaire autoriteiten zijn uitgegeven of toegelaten. Deposito's bestaan uit rekening-courant tegoeden (girale deposito's), spaartegoeden en overige deposito's.
Totaal
Chartaal geld
Chartaal geld bestaat uit alle bankbiljetten en munten in omloop.
Girale deposito's
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
Spaartegoeden en overige deposito's
Dit zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken waarover niet onmiddellijk en volledig kan worden beschikt.
Totaal
Spaartegoeden
Deze tegoeden omvatten alle tegoeden in euro's en in vreemde valuta van zowel ingezeten als niet-ingezeten particulieren bij banken in de vorm van spaarrekeningen en deposito's waarover niet onmiddellijk en volledig kan worden beschikt.
Overige deposito's
Overige deposito's zijn andere deposito's dan girale deposito's. Overige deposito's kunnen niet worden gebruikt voor het verrichten van betalingen, behalve op de vervaldatum of na een overeengekomen opzegtermijn, en kunnen niet in chartaal geld of girale deposito's worden omgezet zonder enige aanzienlijke beperking of boete. Daarnaast omvatten overige deposito's tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.