Zoekresultaten

155 resultaten voor keyword:legacy-kortetermijnontwikkeling
155 resultaten voor keyword:legacy-kortetermijnontwikkeling

Pagina 1 van 7

Lonen: Cao-lonen stijgen verder

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Positie werkkring en arbeidsduur

Analyse arbeidsmarkt, flexwerk, vaste werknemers, zelfstandigen

Artikelen

Binding met de arbeidsmarkt

Analyse arbeidsmarkt: aantal mensen van 15-75 jaar die niet willen of kunnen werken

Artikelen

Totaalbeeld arbeidsmarkt

Actuele gegevens over seizoengecorrigeerde werkloosheid en werkzame beroepsbevolking, aantal vacatures en economische groei.

Artikelen

Werkloosheid en gerelateerde uitkeringen: 574 duizend werklozen

Actuele cijfers over de werkloze beroepsbevolking, het aantal WW-uitkeringen en de bijstand.

Artikelen

Aantal vacatures neemt toe

Actuele cijfers over vacatures, al dan niet seizoengecorrigeerd; zowel openstaande, ontstane als vervulde vacatures.

Artikelen

Cao-lonen licht gestegen

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Totaalbeeld arbeidsmarkt

Actuele gegevens over de stand van zaken op de arbeidsmarkt.

Artikelen

Binding met de arbeidsmarkt

Analyse arbeidsmarkt: aantal mensen van 15-75 jaar die niet willen of kunnen werken

Artikelen

Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

Werkloosheid van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen.

Artikelen

Wisselingen werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking

Wisselingen op de arbeidsmarkt, instroom en uitstroom.

Artikelen

Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

Werkloosheid van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen.

Artikelen

Cao-lonen licht gestegen

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Werkloosheid en gerelateerde uitkeringen

Actuele cijfers over de werkloze beroepsbevolking, het aantal WW-uitkeringen en de bijstand.

Artikelen

Binding met de arbeidsmarkt

Analyse arbeidsmarkt: aantal mensen van 15-75 jaar die niet willen of kunnen werken

Artikelen

Lonen: Cao-loonstijging hoogst sinds 2009

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Lonen: Cao-loonstijging hoogst sinds 2009

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Lonen: Cao-loonstijging hoogst sinds 2009

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Aantal vacatures neemt toe

Actuele cijfers over vacatures, al dan niet seizoengecorrigeerd; zowel openstaande, ontstane als vervulde vacatures.

Artikelen

Cao-loonstijging blijft gelijk

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Wisselingen werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking

Wisselingen op de arbeidsmarkt, instroom en uitstroom.

Artikelen

Aantal vacatures neemt toe

Actuele cijfers over vacatures, al dan niet seizoengecorrigeerd; zowel openstaande, ontstane als vervulde vacatures.

Artikelen

Aantal vacatures neemt toe

Actuele cijfers over vacatures, al dan niet seizoengecorrigeerd; zowel openstaande, ontstane als vervulde vacatures.

Artikelen

Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

Werkloosheid van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen.

Artikelen

Cao-lonen stijgen minder

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen