Totaalbeeld arbeidsmarkt

© ANP
Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen steeg in het derde kwartaal van 2017 met 51 duizend tot 10,2 miljoen. In vergelijking met het voorgaande kwartaal steeg het aantal banen van werknemers met 49 duizend en het aantal banen van zelfstandigen met 2 duizend. In een jaar tijd zijn er 223 duizend banen bijgekomen.
De werkloosheid is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 10 duizend per maand afgenomen en kwam in november uit op 397 duizend personen. Dat is 4,4 procent van de beroepsbevolking.

Eind september 2017 stonden er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 213 duizend vacatures open. Dat zijn er 9 duizend meer dan een kwartaal eerder. De toename was dit kwartaal iets kleiner dan in de voorgaande twee kwartalen, toen het aantal vacatures toenam met respectievelijk 13 duizend en 20 duizend. Inmiddels groeit het aantal vacatures al ruim vier jaar. Er zijn nu ruim twee keer zoveel vacatures als medio 2013, toen de laagste stand bereikt werd (91 duizend vacatures per eind juni 2013). Alleen in 2006-2008 waren er duidelijk meer vacatures dan nu. Het aantal vacatures liep toen op tot 249 duizend.

Het volume van het bbp kwam 3,0 procent hoger uit dan in het tweede kwartaal van 2016.