Banen en vacatures naar bedrijfstak

© ANP
In het derde kwartaal van 2017 waren er 204 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2016. Dit komt neer op een stijging van 2,6 procent. Sinds 2008 is de groei niet meer zo groot geweest.

Alleen in de bedrijfstak financiële dienstverlening is nog sprake van banenkrimp. In deze bedrijfstak gaan nog 9 duizend banen verloren. Alle overige bedrijfstakken laten een banengroei zien voor werknemers. De banengroei was het grootst in de zakelijke dienstverlening met 87 duizend banen. Dit betreft vooral een stijging van het aantal banen bij de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (75 duizend). In de zorg stijgt het aantal banen met 22 duizend.

Banen van werknemers naar bedrijfstak
 2017-II2017-III
Totaal2,52,6
Landbouw, bosbouw en visserij2,51,6
Delfstoffen, industrie en energie0,70,9
Bouwnijverheid32,9
Handel, vervoer en horeca2,42,7
Informatie en communicatie5,55,3
Financiële dienstverlening-3,6-3,9
Verhuur en handel onroerend goed3,52,4
Zakelijke dienstverlening5,75,9
Openbaar bestuur0,40,8
Onderwijs1,41,6
Gezondheids- en welzijnszorg1,71,6
Cultuur, recreatie, overige diensten1,61,6

Meeste vacatures erbij in de zakelijke dienstverlening

In de meeste bedrijfstakken nam het aantal vacatures in het afgelopen kwartaal toe, het meest in de zakelijke dienstverlening (+2 duizend). Ook in de bouw, de zorg, de industrie en de handel kwamen er meer dan duizend vacatures bij. De handel is de bedrijfstak met de meeste vacatures; een vijfde van het totaal.

Voor de horeca, het openbaar bestuur, de handel en de zorg geldt inmiddels dat er nu meer vacatures zijn dan eind 2007, toen het totaal aantal vacatures zijn hoogste stand bereikte. Voor de handel geldt zelfs dat het aantal vacatures nog nooit zo hoog was als nu. Daarentegen bedraagt het aantal vacatures in de landbouw en visserij en financiële instellingen nog maar de helft van wat het toen was.

Ondanks een oplopend aantal vacatures bleef de vacaturegraad, het aantal vacatures per duizend banen van werknemers, stabiel in het afgelopen kwartaal. In vergelijking met een jaar geleden is de vacaturegraad wel gestegen; van 20 naar 26 vacatures op de duizend banen.

In de bedrijfstak informatie en communicatie is de vacaturegraad met 50 het hoogst. Al ruim drie jaar staat deze bedrijfstak bovenaan het lijstje. Wel is de vacaturegraad in deze bedrijfstak nu lager dan in het voorgaande kwartaal, doordat het aantal vacatures er iets is gedaald. Ook in de horeca en de bouwnijverheid is de vacaturegraad hoog. Daarentegen is de vacaturegraad het laagst in het onderwijs, met 10 vacatures per duizend banen.

Vacaturegraad = aantal vacatures per duizend banen van werknemers