Totaalbeeld arbeidsmarkt

gisteren 06:30
Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen steeg in het derde kwartaal van 2017 met 51 duizend tot 10,2 miljoen. In vergelijking met het voorgaande kwartaal steeg het aantal banen van werknemers met 49 duizend en het aantal banen van zelfstandigen met 2 duizend. In een jaar tijd zijn er 223 duizend banen bijgekomen.

De werkloosheid is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand afgenomen en kwam in oktober uit op 404 duizend personen. Dat is 4,5 procent van de beroepsbevolking.

Eind juni 2017 stonden er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 204 duizend vacatures open. Dat zijn er 20 duizend meer dan een kwartaal eerder. Dit is de sterkste stijging van kwartaal op kwartaal in ruim tien jaar tijd. Er zijn nu ruim dubbel zoveel vacatures als vier jaar eerder, toen het aantal vacatures de laagste stand bereikte (91 duizend vacatures per eind juni 2013).

Het volume van het bbp kwam 3,0 procent hoger uit dan in het tweede kwartaal van 2016.