Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

© ANP
De werkloosheid kwam in november uit op 397 duizend personen. Dat is 4,4 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld 10 duizend per maand afgenomen.

Het aantal werkloze vrouwen was 61 duizend lager dan een jaar geleden (niet-seizoengecorrigeerd). De werkloosheid onder mannen was 39 duizend lager dan een jaar eerder.



In het derde kwartaal van 2017 waren er 153 duizend langdurig werklozen. Langdurige werkloosheid komt het vaakst voor bij 45-plussers. Tot de langdurig werklozen wordt iedereen gerekend die 12 maanden of meer werkloos is.