Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

© ANP
De werkloosheid kwam in oktober uit op 404 duizend personen. Dat is 4,5 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld 11 duizend per maand afgenomen.

Het aantal werkloze vrouwen was 60 duizend lager dan een jaar geleden (niet-seizoengecorrigeerd). De werkloosheid onder mannen was 43 duizend lager dan een jaar eerder.In het derde kwartaal van 2017 waren er 153 duizend langdurig werklozen. Langdurige werkloosheid komt het vaakst voor bij 45-plussers. Tot de langdurig werklozen wordt iedereen gerekend die 12 maanden of meer werkloos is.