Zoekresultaten

393 resultaten voor keyword:krimpgebieden
393 resultaten voor keyword:krimpgebieden

Pagina 1 van 16

Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio

Levendgeborenen, overledenen, migratie en bevolkingsgroei naar geslacht en regio

Cijfers

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

Bevolking, huishoudens, geboorte, sterfte, verhuisde personen, huwelijkssluiting en huwelijksontbinding in Nederland

Cijfers

Huisarts vaker vrouw en gemiddeld jonger

Van de 13,7 duizend huisartsen was het overgrote deel werkzaam in een praktijk. Het aandeel werkzame huisartsen van 50 jaar of ouder daalde van 42,4 procent in 2013 naar 39,6 procent in 2018.

Artikelen

Bevolkingsgroei in 2018 vooral in de Randstad

Amsterdam kreeg er in 2018 10 duizend inwoners bij, Den Haag ruim 6 duizend, Rotterdam 5,5 duizend en Utrecht 5 duizend

Artikelen

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nr, 1995-2017

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele mutaties

Cijfers

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nr, 1995-2018

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, gewerkte uren per kwartaal en naar bedrijfstak

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen, 1995-2018

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoensgecorrigeerd

Cijfers

Niet meer werkenden in Zuid-Limburg dan begin deze eeuw

De werkzame beroepsbevolking van Zuid-Limburg was in 2016 vrijwel even groot als in 2003

Artikelen

Methode prognose-intervallen regionale prognose

Beschrijving van methode voor schatten onzekerheidsintervallen rond de uitkomsten van de PBL/CBS regionale prognose.

Artikelen

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2016

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Overzicht van bijstellingen op de ramingen van de economische groei in 2016

Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde kwartaalramingen is noodzakelijk.

Artikelen

Toename huishoudens vooral in en rond grote steden

In 2015 kwamen er 56 duizend nieuwe huishoudens bij. Hiervan kwamen er 23 duizend bij in en rond de vier grote steden.

Artikelen

Overzicht van bijstellingen op de ramingen van de economische groei in 2013

Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde kwartaalramingen is noodzakelijk

Artikelen

Banen en vacatures naar bedrijfstak: banengroei in zakelijke dienstverlening

Actuele cijfers over de jaarontwikkeling van banen en vacatures naar SBI-indeling.

Artikelen

‘Elk denken over de toekomst begint met een bevolkingsprognose’

Bevolkingsprognoses zijn een belangrijke bron voor beleid. Voor onderwerpen als vergrijzing, zorg en de ontwikkeling van huishoudens zijn de prognoses relevant én actueel. Zowel CBS als het...

Artikelen

Bijna alle seinen voor de bouw op groen

Met de bouw gaat het steeds beter. Vrijwel alle ontwikkelingen binnen de sector waren in het tweede kwartaal van 2015 positief. Zo lag de omzet 10 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Big Data centraal bij internationaal ISI-congres

Hoe maken we statistieken uit Big Data en hoe zorgen we ervoor dat die statistieken internationaal vergelijkbaar zijn? Hierover en over andere onderwerpen ging het tijdens het ISI World Statistics...

Artikelen

Immigratie remt bevolkingskrimp in aantal regio's

Negen regio’s hadden in 2014 te maken met bevolkingskrimp. Dat zijn er zeven minder dan een jaar eerder. De omslag van krimp naar groei in die regio’s komt door de toegenomen immigratie van...

Artikelen

Flinke omzetgroei motor- en bedrijfsautobranche

Na drie kwartalen van krimp is de omzet van de auto- en motorbranche in het eerste kwartaal van 2015 met bijna 2 procent gestegen. De omzetgroei was het grootst (15 procent) bij de motorbranche. De...

Artikelen

‘De veiligheid van de Groningers staat voorop’

Stientje van Veldhoven (1973) is sinds juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. In die functie houdt zij zich vooral bezig met groene groei, energie, natuur en milieu. Van Veldhoven is ook...

Artikelen

Niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht.

Artikelen

Economische groei in vrijwel alle provincies

In vrijwel alle provincies was er in 2014 sprake van economische groei. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend gemaakt

Artikelen

Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening, vierde kwartaal 2014

In het vierde kwartaal van 2014 behaalden de zakelijke dienstverleners meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit was voor de zakelijke dienstverlening het vijfde kwartaal op rij waarin...

Artikelen