Zoekresultaten

392 resultaten voor keyword:krimpgebieden
392 resultaten voor keyword:krimpgebieden

Pagina 1 van 16

In Zeeland krimpen alleen randgemeenten

Delen van de provincie Zeeland zijn door de Rijksoverheid aangewezen als krimpgebieden. Toch krimpen niet alle gemeenten, er is in de periode tussen 2005 en 2012 ook groei waar te nemen. Kleinere...

Artikelen

Forse krimp omzet groothandel groente en fruit door EHEC-bacterie

De omzet van de groothandel in groente en fruit was in het tweede kwartaal van 2011 bijna 12 procent lager dan een jaar eerder.

Artikelen

Oppervlakte groenten open grond nauwelijks gedaald

In 2010 is op 76 duizend hectare groenten geteeld in de open grond. Ten opzichte van 2009 is dat een afname met 300 hectare. Het uienareaal kende met een toename van 2,9 duizend hectare de grootste...

Artikelen
Artikelen

Monitor detailhandel derde kwartaal 2013: weinig verandering beeld detailhandel

In het derde kwartaal van 2013 is de omzet van de detailhandel wederom gedaald. Bij de non-foodwinkels pakte de krimp zelfs sterker uit dan in het kwartaal ervoor. Dit was deels te wijten aan de lage...

Artikelen

Minder varkens in de meeste EU-landen

In de periode 2001-2011 is het aantal varkens in de meeste EU-landen afgenomen. Er waren zes landen waar het aantal varkens toenam. In Duitsland en Spanje is de varkensstapel fors gestegen, maar ook...

Artikelen

Autobezit jongeren daalt

Jongeren bezitten steeds minder vaak een personenauto. Onder ouderen groeit daarentegen het autobezit. Het totaal aantal personenauto’s, bromfietsen en motorfietsen in Nederland groeit nog wel, maar...

Artikelen
Publicaties

Geringe consumptiegroei in 2004

Het volume van de binnenlandse consumptie door huishoudens is in 2004 met 0,4 procent toegenomen. In 2003 daalde het consumptievolume nog met 0,9 procent. Dat betekent dat de consumptie door...

Artikelen

Economie Drenthe sterkst getroffen door crisis

De economie van Drenthe is in de ‘crisisjaren’ 2008-2012 het meest gekrompen, de economie van Noord-Brabant het minst. Een van de verklaringen hiervoor is de sterkere krimp van de Drentse industrie...

Artikelen
Publicaties
Publicaties

Aanhoudende krimp consumptie huishoudens

De consumptie door huishoudens kromp in het eerste kwartaal van 2013 af met 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De overheidsconsumptie was 0,6 procent lager dan in het overeenkomstige...

Artikelen

Afname aantal boerenbedrijven zet door

Op 1 april 2014 waren er in Nederland ruim 65 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Dat zijn er 3 procent minder dan vorig jaar. Dit komt neer op een gemiddelde afname van ruim 5 bedrijven per dag. In...

Artikelen

Forse krimp omzet keukenwinkels

De keukenwinkels hebben in augustus 2009 ruim 20 procent minder omgezet dan in dezelfde maand van vorig jaar. Dit is de grootste omzetdaling sinds eind

Artikelen

Bescheiden omzetgroei horeca

In het tweede kwartaal van 2013 heeft de horeca 0,6 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder.

Artikelen

Kleinere krimp commerciële dienstverlening

De toegevoegde waarde van de commerciële dienstverlening is in het derde kwartaal van 2013 gekrompen met 0,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal was er nog sprake van een...

Artikelen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009

In dit nummer: Scheiden en weer samenwonen - Wie krijgt na echtscheiding de woning? Het effect van Gender Balance op het behouden van de woning na een echtscheiding - Dertigduizend flitsscheidingen,...

Artikelen

Meer uien, minder stamsperziebonen

In 2011 werd op 80 duizend hectare vollegrondsgroente geteeld. Vergeleken met 2010 is dat een toename met 4 duizend hectare. In bijna alle provincies is meer vollegrondsgroente geteeld. Het areaal...

Artikelen

Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Het aantal mensen dat van baan verandert, neemt doorgaans toe als de economie groeit en af bij economische krimp. De laatste jaren lijkt er echter sprake van een structurele toename van het aantal...

Artikelen

Krimp in de champignonteelt

In 2009 waren er 193 bedrijven die champignons teelden, een daling van 10 procent in vergelijking met vorig jaar. In de periode 2000-2009 daalde het aantal champignonkwekers met 63 procent.

Artikelen
Artikelen

Bijna 73 duizend mensen erbij in 2014: meer immigranten, meer baby's

In 2014 is het groeitempo van de Nederlandse bevolking weer toegenomen. Vorig jaar kwamen er bijna 73 duizend personen bij. De immigratie is verder opgelopen tot 181 duizend, een record. Het aantal...

Artikelen

Economie eurozone blijft groeien

De economieën van de eurozone en de Europese Unie als geheel zijn in het vierde kwartaal van 2014 gegroeid met respectievelijk 0,3 en 0,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit blijkt uit...

Artikelen